Sayfa: [1] |   Aa git
  Yantla  
Konu: Anadoluda ilk Yerleim Yerleri Haritas  (Okunma Says 4423 defa)
tp.vatandasi
Moderator [%45]
******

tibar : 3012
Offline

Mesaj Says: 1,364« : Nisan 23, 2010, 10:31:15 S »
Quote

Sponsorlu Balantlar
                                  lk alarda Anadolu - Anadoluda Kurulan Uygarlklar

1. Trkiye'nin Tarih ncesi Dnemlerini Aydnlatan Merkezler

Anadolu:

Kk Asya. lk alardan itibaren Anadolu’ya (gnein doduu yer) anlamna gelen "Anatolia" denirdi. Anadolu bir yarmada oluu uygun iklimi doal yaps sebebiyle her devirde cazibe merkezi durumunda olmutur. Bu sebeple Anadolu'nun gemii Yontma Ta Devri'ne kadar ular.

Karain ve Beldibi maaralar ayn atalhyk Haclar Truva Aliar ve Alacahyk Anadolu'nun tarih ncesi gemiini aydnlatan nemli merkezleridir.

Eski alardan beri birok kavim Anadolu’ya g ederek yerlemi veya Anadolu'yu igal etmilerdir.

Bunlarn balcalar:

Hititler Frigler yonlar Urartular Persler Makedonyallar Romallar ve Bizansllardr.


Henz yaznn bilinmedii dneme tarih ncesi alar (prehistorik) denir.


Tarih ncesi alar (Prehistorik Devirler):

1. Ta a

dnemde incelenir.

a) Eski Ta / Kaba Ta (Paleolitik a) > (M.. 600.000 -10.000)

b) Orta Ta / Yontma Ta (Mezolitik a) > (M.. 10.000 - 8.000)

c) Cill Ta / Yeni Ta (Neolitik a) > (M.. 8.000 - 5500)a) Eski Ta / Kaba Ta (Paleolitik a) (M.. 600.000 -10.000)

Bu devri yaayan insan topluluklar ilkel bir gebe hayat srmlerdir.

Aa kovuklarnda maaralarda ve nehir yataklarnda yaayan insanlar tabiatta hazr bulduklaryla avclk ve balklkla geinmilerdir. (Avc ve toplayc).

Trkiye'de Eski Ta Devri:
Antalya'da Karain Beldibi ve Belba Maaralar Anadolu'da bu dneme ait nemli merkezlerdir.

b) Orta Ta / Yonta Ta (Mezolitik a) (M.. 10.000 - 8.000)

nsanln toplayclk ve avclktan retime gei yapt dnemdir.

Hayvanlar evcilletirilmitir.

Buzul alar sona ermi yeryzndeki iklim koullar gnmz iklimine dnmeye balamtr.

Trkiye'de Orta Ta Devri:
Antalya'da Beldibi Maaras Gller yresinde Bardiz Samsun'da Tekkeky Ankara evresinde Macunky bu devre ait nemli merkezlerdir.

c) Cill Ta / Yeni Ta (Neolitik a) (M.. 8.000 - 5500)

Tarm hayat balam kyler kurularak yerleik hayata geilmitir.

Topraktan kap-kacak yaplr ve seramik sanat balar.

lk yerleim birimleri oluturulur.

Hayvanlar evcilletirilir ve bitki liflerinden elbiseler yaplr.

ilk dinsel inanlar ortaya kar.

lk ticaret balar.

Ataerkil bir dzen kurulur.

Kleci toplum yaps ortaya kar.

Gnmzn sosyal yaam biimi oluur.

Trkiye'de Yeni Ta Devri:
Konya'da atalhyk Diyarbakr'da ayn Gaziantep'te Sakagz nemli merkezlerdir.

nsanlk tarihinin ilk yerleim yeri olarak Konya - atalhyk kabul edilmektedir.

lk retim yeri de Diyarbakr - ayn kabul edilir.

2. Ta-Bakr (Kalkolitik) a (M.. 5500-2500)

Ta devrinin sonlarna doru maden kefedilmitir.

lk kullanlan maden bakrdr.
Trkiye'de Kalkolitik Devir:
anakkale'de Truva Burdur'da Haclar Yozgat'ta Aliar orum'da Alacahyk'tr.

3. Tun a (M.. 2500-1200)

Bu dnemde site denilen ilk ynetim rgtleri (devlet) oluturulmutur.

Bu dnemde toplumlar aras iletiim ve ticaret gelimitir.
Trkiye'de Tun Devri:
Anadolu'da retim artmasna paralel olarak ticaret gelimi toplumsal ilikiler hzlanmtr. Yaz Asurlu tccarlar tarafndan Trkiye'ye getirildi.
Anadolu'da ilk yazl belgeler Kayseri yaknlarndaki Kltepe'de bulundu. Bylece Anadolu'da tarih alar balad (M.. 2000).

Anadolu Medeniyeti

Anadolu (Asia Minor / Kk Asya) Tarih boyunca bir ok g ve istilya uramtr.

Bunun sebebi;
1. tarafnn denizlerle evrili oluu
2. Olumlu iklim artlar

3. Verimli topraklar

4. Bol su kaynaklarna sahip olmasdr.

Anadolu'da Uygarln Gelime Sebebi:

1. Gler ve istil amacyla gelen topluluklar sahip olduklar kltr ve medeniyeti Anadolu'ya tadlar.
2. Anadolu'nun Msr Ege ve Yunan Medeniyetleri'ne yakn bir konumda olmas bu medeniyetlerden etkilenmesini salamtr.

Anadolu'da Medeniyetler:

Anadolu'da kurulan medeniyetler srasyla unlardr:
1. Hititler Frigler Lidyallar yonlar Urartular (M.. 2.000 - M.. 600)
2. Persler (M.. 543 - 333)
3. skender mparatorluu
4. Roma mparatorluu
5. Bizansllar (395 - 1071)
6. Trkler (1071- Gnmze Dek)

2. M.. 2. Binden M.. 6. Yzyla Kadar Trkiye


Hititler

M.. 2000 yl balarnda Anadolu'ya gelen Hititler Orta Anadolu'da Kzlrmak havzasna yerletiler. Anadolu'ya Kafkaslar zerinden gelmilerdir.

M.. 3000 yllarnda bu blgeye Hatti kabileleri yerlemilerdi. Hititler Hatti kabilelerini datarak bu blgeye yerletiler.

Hititler M.. 1800 yllarnda bakenti Hattua (Boazky) olan bir devlet kurdular.

Hitit Devleti'nin kurucusu I. Hattuili (Labarna)'dir.

M.. 1400 ylnda baa geen II Tuthalia dnemiyle Hititlerde imparatorluk dnemi balad.

mparatorluk dneminin en nemli olay Hititler ile Msrllar arasnda imzalanan Kade Sava'dr. Savan sebebi iki devletin de Anadolu'ya egemen olma isteidir. ki tarafn da stnlk salayamamas zerine tarihte bilinen ilk yazl antlama olan Kade Antlamas imzaland (M.. 1280).

Hitit mparatorluu M.. 1200 yllarnda Ege Gleri sonucunda ykld.

Bir ksm Hititler ehir devletleri kurdularsa da bu devletler zamanla Pers ynetimi altna girdiler.

Frigler

Frigya Bat Anadolu’nun geni bir ksmnn M 1000 yllarndaki addr.

Boazlar yoluyla Anadolu’ya geldiler. M 750 ylndan sonra devlet kurdular.

Kurucusu: Gordios bakent ise Gordion’dur..

Kral Milas dneminde Orta ve Gney Dou Anadolu'ya egemen oldular.

Kimer’ler bu uygarla son vermilerdir.

M 600'lerde Lidyallarn egemenliine girdiler.

Bata kral bulunurdu. ok tanrl dinleri vard. Tarm ve hayvanclk balca geim kaynaklaryd.

Fenike alfabesini kullanmlardr.

Ticaret kervanlarndan vergi alnrd. Saban krana lm cezas vermilerdir.

Dokumaclk hal kilim retimi (tapates) ilerdeydi. At ve katrlar nlyd.

lk hayvan yklerini (fabl) meydana getirenlerin Frigyallar olduu sanlmaktadr.


Lidyallar

Lidya: Bugnk Gediz ve K. Menderes nehirleri arasndaki blgenin ilkadaki addr.

Giges zamannda devlet kurdular.

Bakent Efes yaknlarndaki Sard’dir.

Snrlar douda Kzlrma’a kadar geniledi.

Persler M 546 ylnda bu devlete son verdiler.

Bilinen ilk madeni para Lidyallar tarafndan kullanlmtr.

Altn ve mcevher ilemeciliidokumaclk ile uramlardr. Kral yolunu (Ninova Sart Efes arasnda) aarak yol gvenliini salamlardr. Msr skitAsurYunan ehir devletleriyle ticaret yapmlardr.Tccarlarn mallar devlet gvencesine alnmtr.

ok tanr dinleri vardr.

Fenike alfabesini kullanmlardr.


yonlar

yonlar zmir ile Byk Menderes nehirleri arasnda kalan blgenin addr.

M 12’ yy. Yunanistan’dan g eden Akalar’n bir ksm Bat Anadolu’da yon ehir devletini kurarak bir ticaret ve sanat merkezi haline getirdiler. Bunlarn en nemlileri Millet Efes ve zmir’dir.

Akdenizde ve Karadenizde (Giresun ve Trabzon) koloniler kurarak bu gnk yerleim merkezlerinin temelini attlar.

M 7.yy’da Lidya’nn egemenliine giren yonya daha sonra Pers imparatorluuna baland.

yonya ehir Devletlerini nce krallar M 500’den itibaren asillerin kurmu olduu OLGARLER (ktidarn bir grubun veya bir ailenin ya da bir snfn elinde bulunmas) sonradan da demokratik hkmetler ynetmitir.

Urartular

3. M.. 2. Binden M.. 6. Yzyla Kadar Trkiye'de Kltr ve Uygarlk

Devlet Ynetimi
Anadolu'da kurulan bu devletler genellikle krallkla ynetilmitir.

Kral hem bakomutan hem ba yarg hem de ba rahipti.

Bu durum kraln siys asker ve dn gc elinde bulundurduunu gsterir.

Ayrca kraln barahip oluu lik olmayan bir anlay yanstmaktadr.
Hititlerde asillerden oluan panku denilen bir meclis vard. Bu meclis kraln yetkilerini kstlyordu.
Hititlerde kraldan sonra en yetkili kii tavananna denilen kralieydi.
yonlar merkezi krallk yerine site denilen ehir devletleri halinde yaamlardr.

Din ve nan
Anadolu'da ok tanrl inan mevcuttu.

Anadolu'ya bu yzden Hititler Dnemi'nde Bin Tanrl l denmitir.
Hititler kendi tanrlarndan baka n Asya tanrlarna Lidyallar da Yunan tanrlarna tapnmlard.
Urartular lmden sonra hayata inanmlard. Bu yzden mezarlarn ev ve oda biiminde yapp iine eitli eyalar koymulardr.
Friglerin en byk Tanrlar Kibele'dir.
Efes'teki Artemis tapna yonlara aittir.
Urartularda kral lkeyi sava tanrs Haldi adna ynetirdi.

Sosyal ve Ekonomik Hayat
Halk genellikle yneticiler (soylular) rahipler hrler namralar ve kleler olarak snflara ayrlmt.
Anadolu'da ekonomik hayatn temelini tarm ticaret ve hayvanclk oluturuyordu.
Urartular madencilik ve maden iletmeciliinde ileri gitmilerdi.
Lidyallar ticarette gelitiler. Tarihte paray ilk kez kullanan Lidyallardr.
yonlar deniz ticaretinde gelimilerdi.
Lidyallar Efes'ten balayp Mezopotamya'daki Ninova'ya kadar uzanan Kral Yolu'nun almasnda etkili oldular.

Yaz Dil ve Edebiyat
Anadolu'ya yaz Asurlular tarafndan getirilmitir.

Hititler ve Urartular Asurlulardan aldklar ivi yazsn ve kendi bulular olan hiyeroglif (resim yazs) yazsn kullandlar.
yonlar ve Lidyallar Fenike yazsn kullandlar.

Fenike yazsn batya aktaran yonlar olmutur.
Hititler krallarnn hayatlarn anlatan anal adn verdikleri yllklar hazrlayarak tarafsz tarih yazcln balatmlardr.
Hititler Msrllarla tarihte bilinen ilk antlamay Kade Antlamas'n imzaladlar.
yon Edebiyatnn en nemli eseri Homeros'un "lyada ve Odesa Destan"dr.

Hukuk
Anadolu'da kanunlar Mezopotamya'daki gibi ksasa ksas deildi.

Onur krc acmasz yasalar yoktu.

Hititler insan haklarna nem vermilerdir.

Kadna deer verilmi klelere bile zgrlk salanmtr.

Bilim ve Sanat
Hititler kayalar dzletirerek tanr kabartmalar yapmlardr. vriz ve Yazlkaya kabartmalar Hititlere aittir.

Urartular kaleler ve su kanallar ile nldr. Toprakkale avutepe Patnos ve Kayaldere kaleleri.
yonlar bilim ve sanatta gelimilerdir. Matematik'te Tales ve Pisagor Tarih'te Heredot Tp'ta Hipokrat Felsefe'de Diojen.
Hititler ve Frigler dokumaclkta ileri gitmilerdir. Frigler tapates ad verilen hal ve kilimleri ile nldrler.4. M.. 6. Yzyldan M.S. 11. Yzyla Kadar Trkiye (Pers skender Roma ve Bizans mparatorluklar Dnemi)


B. ESK ALARDA TRKYE'NN EVRESNDEK KLTR VE UYGARLIKLAR

Mezopotamya

Smerler

Akadlar

Elmllar

Babilliler

Asurlular

Msr

Dou Akdeniz Medeniyeti

Ege ve Yunan Uygarl

Akalar

Dorlar

FenikelilerSponsorlu Balantlar


- Anadoluda ilk Yerleim Yerleri Haritas
cihangir
Tknk ye [%30]
******

tibar : 6811
Offline

Mesaj Says: 3,974« Yantla #1 : Nisan 24, 2010, 09:28:24 »
Quote


Bir zamanlar dnyann 4 te 3 senin olada imdi de el kadar yerde yaayasn. teekkrler....


Sayfa: [1] |   Yukar git
  Yantla  
 
Gitmek istediiniz yer:  

+ Hzl Cevap
Hzl cevap' kullanarak hemen mesaj gnderebilirsin. Glmseme ve kod kullanabilirsiniz.Hosting Hizmetleri