Kuraklk Kyametin Alameti
Sayfa: [1] |   Aa git
  Yantla  
Konu: Kuraklk Kyametin Alameti  (Okunma Says 2892 defa)
Macerac
zel nsan
*

tibar : 739
Offline

Mesaj Says: 1,026
« : Eyll 05, 2007, 09:01:14 S »
Quote

Sponsorlu Balantlar


 Kuraklk Kyametin Alameti

Karbondioksit oran artyor, okyanuslar snyor, buzullar eriyor, deniz seviyesi ykseliyor, orman yangnlar artyor, buzul tabakalar paralanyor, gller klyor, kurak dnemler uzuyor, rmaklar kuruyor. Buzullar, eskiye oranla, alt kat hzla okyanuslara kayyor. K scaklklar artyor, ilkbahar erken geliyor, sonhabar gecikiyor, bitkiler erken iek ayor, hayvanlarn g dnemleri deiiyor, yaama alanlar farkllayor, ky eritleri erozyona uruyor, mercan resifleri aaryor, kar ynlar azalyor, bulut ormanlar kuruyor, hastalklar yaylyor, yksek enlemlerde scaklk artyor... Dnyaya neler oluyor?

Herkes iklim deiikliklerini konuuyor, medyada hemen her gn bu konuda haberler, aratrmalar yer alyor. Ancak tm bu olaylarla ilgili olarak insanlarn byk bir ounluunun henz haberlerinin dahi olmad ok daha byk bir olay var: Ahir zamanda Mesih Deccal'in k

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda gelecek olan Mesih Deccal'in alameti olarak, o dnemde yaanacak byk bir kurakl haber vermitir. Bilindii gibi, bata Hz. Mehdi'nin knn alametleri olmak zere, ahir zamanda meydana gelecei haber verilen pek ok alamet gnmzde pei sra gereklemektedir.

Sz konusu iklim deiiklii ve kuraklk balangcnn da, Peygamberimiz (sav)'in ayn dnemde kacan haber verdii Deccal'in alametlerinden biri olan kuraklk olmas ihtimali ok yksektir. En dorusunu ALLAH bilir.

Ahir Zaman Ve Deccal

Ahir zaman, son zaman anlamna gelen, Peygamberimiz (sav)'in hadis-i eriflerinde ve slam alimlerinin izahlarnda detayl olarak haber verilen, kyametten hemen nce yaanacak bir dnemdir. Yeryznn, doal afetler, bozulmalar, sosyal ve ahlaki kntlerle sarslaca bu dnemin Mslmanlar iin nemi byktr. nk bu dnemde, Hz. sa ve Hz. Mehdi gibi kutlu ahslar zuhur edecektir. Bunlarn yan sra tarihteki en byk fitneyi karaca haber verilen Mesih Deccal de tarih sahnesindeki yerini alacaktr.

Peygamberimiz (sav) bir hadisinde, Deccal'in fitnesinin byklne dikkat ekmi ve tm insanlar bu tehlikeye kar uyarmtr:

ALLAH, Hz. Adem'i yaratm olduu gnden bu yana, Deccal'in fitnesinden daha byk bir fitne olmamtr." (Kyamet Alametleri, Geniletilmi 8. Bask, s. 225)

Tarih boyunca dnya zerinde anari ve kargaann yaand dnemler olmutur, ancak Deccal’in neden olduu karmaa ve fitne ortam, tarihin hibir dneminde ei grlmemi byklkte olacaktr.

Deccal’in hedefi, insanlar imandan, gzel ahlaktan, manevi derinlikten, sevgiden, efkatten ve tm insani meziyetlerden uzaklatrp, onlar sevgisiz, saldrgan, vahetten ve iddetten zevk alan, adeta vahi birer hayvan haline getirmek ve bu ekilde dnyay kanl bir arenaya evirebilmektir. Ancak bu plan hibir zaman galip gelemeyecektir. Deccal ve sistemi mutlaka fikren yok olacaktr.

Kuraklk ve Deccal’in k

Ahir zamanda belli bir dnem yaanacak olan kuraklk, rivayetlere gre, Deccal'in kndan hemen nce gerekleecek olan ok nemli bir alamettir.

Hz. Muhammed (sav), Deccal'in kndan nce gerekleecek olan kuraklk srecini bir hadis-i erifinde detayl olarak yle tarif etmitir:

"Deccal'n kmasndan nce gkyz sene yamurunu tutar. Birinci senede normal yamurun te birini tutup te ikisini yadrr. Yeryz, bitkisinin te birini bitirmez. kinci ylda gkyz normal yamurunun te ikisini yadrmaz. Yeryz de bitkisinin te ikisini bitirmez. nc ylda ise gkyz yamurunun tamamn keser, yeryz de bitkisinden hibirini bitirmez." (Ebu Davud, bni Mace, Taberani; Gelecein Tarihi 3, s. 241)

Kuraklk konusunda son dnemde medyada yer alan haberler, hadiste yer alan bilgileri ayrntlar ile dorular niteliktedir. Hadiste, sene ierisinde giderek artan iddette yaanacak olan byk bir kuraklktan bahsedilmektedir. Londra niversitesi'nin, meteorolojik tahminler zerine uzmanlam bir alma grubunun yapt incelemeler de hadiste verilen bilgiler ile birebir mutabktr. Bu bilgilere gre nmzdeki senelik dnemde kurakln iddeti gittike artacak ve rnlerde kademeli olarak bir azalma grlecektir. Aada yer alan gazete haberi de hadiste verilen bilgileri birebir dorular niteliktedir. Haberdeki u cmleler ok dikkat ekicidir:

''Veriler, dikkat ekici bir ekilde nmzdeki 1 yl iinde Anadolu Blgesi'nin 'az-orta' derecede kuraklk yaayacan, 2 yl sonra 'az' dzeyinden 'iddetli' dzeyde bir kurakla ulaacan, 3 yl sonra ise kurakln 'az'dan 'had safhada kuraklk' dzeyine kacan gsteriyor."

Kurakln Birinci Yl

Hadiste, birinci senede yamurun ok az yaaca ve kuraklk nedeniyle rnlerde te bir orannda azalma olaca haber verilmektedir:

"Deccal'in kmasndan nce gkyz sene yamurunu tutar. Birinci senede normal yamurun te birini tutup te ikisini yadrr. Yeryz bitkisinin te birini bitirmez..."

Art arda yaplan ve sonular yaynlanan bilimsel aratrmalar da bu bilgileri dorulamakta, 2006 yl sonu ve 2007 yl bandan itibaren, nceki yllara oranla yalarda belirgin bir d gzlendii kaydedilmektedir. rnein, Ziraat Mhendisleri Odas'nn, zel bir alma grubu kurarak hazrlad 'Kuraklk ve Etkileri' raporuna gre, Trkiye Aralk 2006'da normalin drtte biri orannda ya almtr. Yine Trkiye'de, Ekim ve Aralk dneminde uzun yllar ya ortalamas 224 mm. olduu halde, 2006 Ekim-Aralk dneminde 199,1 mm ya kaydedilmitir.

Bir dier habere gre ise, kresel snma yznden Avrupa scaktan kavruluyor. Fransa, talya ve Hrvatistan'n ba ektii birok Avrupa lkesi kuraklk tehlikesiyle kar karya. Avrupa'nn birok nehri kururken gemiler de ekilen su yznden karaya oturdular.

Kurakln kinci Ylnda Yaanacaklar

Hadiste kurakln ikinci senesinde yamur miktarnn daha da aza inecei bildirilmitir. rnlerde ise te iki orannda bir azalma olacana dikkat ekilmitir:

"... kinci ylda gkyz normal yamurunun te ikisini yadrmaz. Yeryz de bitkisinin te ikisini bitirmez..."

29 Mays 2007 tarihli u haberde verilen bilgiler ise hadiste bildirilen detaylarn birer birer gerekletiini gstermektedir: (Elbette ki en dorusunu ALLAH bilir.)

“2006 ve 2007 yllarnda son 25 yln ortalamasnn ok altnda kalan ya miktar, baraj, gl ve nehirlerdeki su orann azaltt. Ekili alanlarn sulanmasnda sorun yaanmaya baland... Susuzluk nedeniyle ikinci rn ekimi de gerekletirilemeyecek."

Son dnemde yaanan kurakln ciddi boyutlar bir iftinin dilinden 2007 yl Mays aynda bir gazete haberine yle yansmtr:

"Bu yl Ske Ovas'nda inanlmaz bir kuraklk var. Sadece ben 80 dnmlk pamuk tarlam bozdum. 2006 Ekim ayndan beri blgeye metrekare bana sadece 6 litre ya dt. Deniz suyu yaklak 20 metre kadar ekildi.”

Birok haberde de son dnemde kuraklk nedeniyle yaanan rn skntsna dikkat ekilmektedir. Tpk hadiste bildirildii gibi.

Kurakln nc Ylnda Yaanacaklar

nc senede yamurlar tamamen kesilecek ve ciddi bir rn ktl yaanacaktr:

"... nc ylda ise gkyz yamurunun tamamn keser, yeryz de bitkisinden hibirini bitirmez."

2007 yl Nisan aynda 2 bin 500 bilim adamnn katld Hkmetleraras klim Deiiklii Paneli'nde, "klim Deiiklii 2007" raporu yaymlanmtr. Bu rapor, hadiste verilen bilgileri tamamen dorular niteliktedir. Rapora gre nmzdeki birka senede, ya almayan blgeler daha da kuraklaacak ve buralarda alk ve hastalklar artacak. Deniz kenarndaki lkelerde kn seller artacak, Orta Avrupa'da ise karlarn erimesi sellere yol aacak. Avrupa'nn tarm, ormanclk, turizm ve enerji sektrleri bata olmak zere tm ekonomisi olumsuz etkilenecek. Baz Afrika lkelerinde tarmsal retim yar yarya decek.

Tm bu bilgilerin ortaya koyduu gibi gnmzde, kresel snma srecinin neden olduu kuraklk, dnyann pek ok lkesini etkisi altna almaktadr.

Bu iklimsel olayn zamannn ve geliim safhalarnn, hadis-i erifte ahir zamanda Deccal'in k alameti olarak bildirilen kuraklk tarifleriyle son derece uyumlu olduu grlmektedir. Dolaysyla bu olayn ok yakn bir zamanda dnya zerinde yaanacak olaanst gelimelerin habercisi olmas kuvvetle muhtemeldir. Elbette en dorusunu Yce Rabbimiz bilir.

Deccal Ne Zaman Ortaya kacak?

Hadislerde yer alan bilgilere gre, Hz. sa'nn yeniden yeryzne gelmesi, Hz. Mehdi'nin zuhuru ve Deccal'in ortaya kmas ayn dnem iinde olacaktr. Bu dnem; din ahlaknn yaanmad, ahlakszln, karmaann, savalarn, atmalarn ok yaygnlat, terrn, cinayetlerin ve iddetin gnlk hayatn paras haline geldii bir dnem olacaktr. Peygamberimiz (sav), bir hadis-i erifinde Deccal'in yzyl balarnda kacan bildirmitir:

Peygamberimiz (sav) bir baka hadisinde ise yle buyurmaktadr:

"Bu mmetin mr bin seneyi geecek, fakat bin be yz seneyi amayacaktr..." (Kyamet Alametleri, s. 299)

Peygamber Efendimiz (sav), mmetin mrnn 1500 seneyi gemeyeceini bildirdiine gre, bu byk olaylarn meydana geliinin Hicri 1400'nc yln balarna, yani 2000'li yllara iaret ediyor olmas muhtemeldir. (En dorusunu ALLAH bilir). Gerek yakn tarihte gerekleen alametler gerek iinde bulunduumuz dnemde Dnya zerinde yaanan olaylar ok nemli bir gerei gstermektedir.

Bu olaylar Peygamberimiz (sav)’in ve slam alimlerinin, Mesih Deccal'in ortaya kaca tarih ve yapaca faaliyetler hakknda verdikleri bilgilerle tam olarak mutabktr. Son zamanlarda yeryznde iyice artan ve imdiye kadar benzeri olmam bir boyuta ulaan iddet, anari, kargaa, katliamlar ve terr olaylar ise Deccal'in faaliyet halinde olduuna ve tm bunlar adeta ynettiine iaret etmektedir.

Gnmz dnyasnda yaananlar her ne kadar Deccal'in sessizce faaliyetlerine baladn gsteriyor olsa da, Deccal'in bizzat kendisi henz tannmamaktadr. Bunun sebebi ise Deccal'in trl aldatmacalar ve hilelerle kendisini insanlara farkl ekilde tantmasdr. Bu nedenle negatif bir g olduu da hemen anlalamayacak ve hemen tannamayacaktr. Deccal, ak olarak ortaya kaca dnem gelinceye kadar fazla dikkat ekmeden, yava ve derinden faaliyet gsterecektir. Bu dnem boyunca, Deccal ve taraftarlar iin gizlilik esas olacak, bu amala gizli tekilatlarn desteini alacaktr. Bu gizliliin bir gerei olarak Deccal, derin devletler oluturup onlarn bana geecek, adeta "grnmez bir g" gibi hareket edecektir. Bu sayede sinsi bir ekilde bozgunculuu organize edecektir.

Yaznn banda bahsettiimiz byk kuraklk sonras da, Deccal'in ortaya kp insanlar tarafndan tannaca dnem olabilir. En dorusunu ALLAH bilir.

Deccal'in Sonu Hsrandr

Deccal'in knn habercisi olan tm gelimeler aslnda Mslmanlar iin 14 yzyllk bir mjdenin de habercisidir. Bu mjde, Hz. sa (as)'n, Deccal’in fitnesine son vermesi ve slam ahlaknn Hz. Mehdi vesilesiyle yeryzndeki hakimiyetinin balayaca Altna’n yaklamasdr. Deccal'in insanlar din ahlakndan uzaklatrmak iin yrtt sava, ALLAH'n izniyle, samimi iman eden kimseler zerinde etkili olmayacaktr.

Tarihin her dneminde, fitne ve bozgunculuk zerine bir araya gelmi menfaat evreleri olmutur. Ve her zaman bu insanlarn karsnda, ALLAH'a iman eden, gzel ahlakl, cesur ve sabrl kiiler yer almtr. Gnmzde de Deccal, ktln en nde giden temsilcisidir. Bugn de, tpk gemite olduu gibi, din ahlaknn yaylmas iin alanlarla, Deccal arasnda kapsaml bir fikri mcadele vardr. Bu mcadele, gnmzdeki haberleme olanaklar gz nnde bulundurulduunda, tarihin en byk fikri mcadelesi olarak nitelendirilebilir. Nitekim bu byk mcadelenin bitii de ok grkemli olacak, Hz. sa ve Hz. Mehdi'nin zuhur etmeleri ve bir araya gelmeleriyle ktlk yapanlar tarih sahnesinden silineceklerdir.

Peygamber Efendimiz (sav), bata Mesih Deccal'in fitnesi olmak zere, tm ahir zaman fitnelerinin Hz. sa ve Hz. Mehdi vesilesiyle yok edileceini mjdelemitir. Hadislerde haber verildii zere, Hz. sa yeniden yeryzne dnecek, Hz. Mehdi ile buluacak, ardndan Beyt'l Makdis'te Deccal'le karlaacak ve Deccal, Hz. sa tarafndan fikren yok edilecektir. Hadislerde u ekilde bildirilmektedir:

"... DECCAL ORTALIA FTNE SAARKEN Cenab Hak, MESH MERYEM OLU SA'YI gnderir... NEFESN DRAK EDEN her kafir mutlaka (fikren) yok olur. sa (a.s) Deccal ile Ldd kapsnda (Beytl Makdis'e (Mescid-i Aksa) yakn bir belde) karlar ve ONU (FKREN) YOK EDER." (Sahih-i Mslim; Byk Fitne Mesih-i Deccal, Saim Gngr, s. 104)

Deccaliyet mutlak malup olacak ekilde yaratlmtr. nkar edenlerin tuzaklar, ALLAH'n izni ile hibir zaman baarya ulaamayacak tuzaklardr. Bu gerek Kuran’da yle bildirilmektedir:

"Gerek u ki, onlar hileli-dzenler kurdular. Oysa onlarn dzenleri, dalar yerlerinden oynatacak da olsa, ALLAH Katnda onlara hazrlanm dzen (kt bir karlk) vardr." (brahim Suresi, 46)

"Dnya kurulduundan beri her yzn banda nemli bir olay olmutur. Bir yzn balarnda da Deccal kar ve Meryem olu sa nzul ederek (yeryzne inerek) onu (fikren) yok eder." (Kitab-l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 90)

Bu makale, lmi Aratrma Dergisi 38. say (Austos 2007) 42. sayfada yaynlanmtr.


Sponsorlu Balantlar


- Kuraklk Kyametin Alameti
Sayfa: [1] |   Yukar git
  Yantla  
 
Gitmek istediiniz yer:  

+ Hzl Cevap
Hzl cevap' kullanarak hemen mesaj gnderebilirsin. Glmseme ve kod kullanabilirsiniz.Hosting Hizmetleri