Sayfa: [1] |   Aa git
  Yantla  
Konu: Kur'an- kerim 'eytan' Tantyor...  (Okunma Says 8678 defa)
Macerac
zel nsan
*

tibar : 739
Offline

Mesaj Says: 1,026
« : Eyll 04, 2007, 10:02:44 S »
Quote

Sponsorlu Balantlar


eytan kelimesi szlkte; asl "baude" anlamnda "etane" kknden bir kelimedir. Uzakta kalma, uzaklama. Ateten yaratlan ve ALLAH'a isyan eden. Gnah ve isyanda arla giden. nsan tuyana srkleyen her ey. Haddi aan her azgn. nsanlardan ve cinlerden (bn Abbas, Ata, Mcahid, Hasan ve Katade'ye gre) rahmetten kovulmu herhangi bir azgn. Serke, kibirli, kaypak, yola gelmez olanlarn hepsine "eytan" denir. eytan kelimesi Kur'an– Kerim'de 66 yerde gemektedir. eytan kelimesi ile anlamda olan "blis" kelimesi ise, Kur'an– Kerim'in 28 yerinde gemektedir.
ALLAH Celle Celluhu, eytan biz insanlara Kur'an– Kerim'de ak bir ekilde beyan etmi; onun yaratln, isyann, insanlar nasl aldattn ve insann apak dman olduunu bize bildirmitir. ALLAH Celle Celluhu eytann yaratl ile ilgili u haberi veriyor: "…(blis) dedi ki: Ben ondan daha hayrlym. Beni ateten yarattn, onu ise amurdan." yetten ak bir ekilde anlalyor ki, eytan ateten yaratlmtr. ALLAH Celle Celluhu, eytann niin isyan ettiini ise u ekilde beyan ediyor:
"…Ben ondan daha hayrlym. Beni ateten yarattn, onu ise amurdan. Madem yle, beni (insann yaratl sebebiyle) azdrdndan dolay…" yetten anlald gibi eytan, ALLAH'n rahmetinden kovulmasnn sebebini insann yaratlmasndan biliyor. Eer insan yaratlmam olsayd, o da isyan etmeyecekti. yetteki "…Madem yle, beni azdrdndan dolay…" ifadesinden bu anlalmaktadr. te bylece tarih dmanlk balam oluyor: eytan–nsan dmanl. Kur'an'n muhtelif yetlerinde de eytann insann apak dman olduu vurgusuna yer verilmitir. yetin devamnda eytan, "…ben de onlar saptrmak iin senin doru yolunun zerine oturacam. Sonra onlara nlerinden, arkalarndan, salarndan, sollarndan sokulaca,m. Sen de onlarn ounu kredici bulamayacaksn." diyerek aka dmanln iln ediyor. Grld gibi eytan insan kuatm durumda.

SECDE VE DUA
ALLAHu Tel, eytana iki yeri unutturuyor. Yani insan iin iki kurtulu kaps brakyor. Bunlar, secde yeri olan aa yn ile dua taraf olan yukar yn. Demek ki, Rabbimize kulluk demek olan secde ve dua ile bu azgn dmana kar koyabiliriz.
ALLAH Celle Celluhu, eytann hilesinin nasl olacan da bildiriyor:
"…Yeryznde ktlkleri onlara gzel gstereceim…"
"eytan ancak size ktl, hayszl ve ALLAH hakknda bilmediiniz eyler sylemenizi emreder."
"eytan sizi fakirlikle korkutur ve hayszl emreder."
"eytan onlara vaatlerde bulunuyor ve onlar kuruntulara dryor…"
eytan, Hazreti dem ve Havva'y, "eytan, kendilerine rtl bulunan avret yerlerinin almas iin onlara vesvese verdi ve "Rabbiniz size bu aac srf melek olmayasnz veya cennette ebed olarak kalmayasnz diye yasaklad." dedi." eklindeki bir vesveseyle aldatm ve onlarn cennetten kmalarna sebep olmutur. "…eytan onlara yaptklarn gzel gstermi ve "Bugn insanlardan sizi yenecek kimse yoktur, ben de sizin yannzdaym." demiti. ki ordu karlanca da gerisin geriye dnp, "Ben sizden uzam, ben sizin grmediklerinizi gryorum, ben ALLAH'tan korkarm, ALLAH'n azab ok iddetlidir, demiti." te grld gibi eytan eitli yollarla insanlar aldatmakta ve onlara vesvese vererek onlar doru yolda tereddde drp sapknla srklemek istemektedir. Maalesef insanln byk bir ksm onun bu aldatmala rna kanp doru yoldan sapmlardr.
 

EYTANDAN KORUNMANIN
EN ETKL YOLU "DUA"
ALLAH Celle Celluhu eytann hilelerini belirttikten sonra onun hilesinin ok zayf olduunu da beyan etmitir. Yine ALLAH Celle Celluhu, eytann kimleri kandramayacan da haber vermitir:
"…phesiz ki benim ihlsl kullarm zerinde senin hibir gcn olmayacaktr. Onlara koruyucu ve vekil olarak Rabbin yeter."
"Dorusu eytann, iman edip de yalnz Rabbine gvenen kimselere kar hibir gc yoktur."
ALLAHu Tel, eytandan korunmann yollarn da Kur'an'da belirtmitir:
"…Ben ona Meryem adn verdim. Onu ve neslini, rahmetinden kovulmu olan eytandan sana sndryorum."
"Ne zaman eytan tarafndan bir vesvese seni drtklerse, ALLAH'a sn…"
Grld gibi eytandan korunmann yolu olarak dua gsterilmektedir ki, dua kulun Rabbi ile devaml irtibat hlinde olmas demektir. Bu sayede kul eytann ktlklerinden kendini muhafaza eder ve Rabbinin rzasn kazanr.
eytann, hiret gnnde kendisini takip edenleri nasl yzst brakacan belirten yetle makalemize son vermek istiyorum:
" bitince (kyamet gn) eytan der ki:
"ALLAH size gerei sz vermiti. Ben de size sz verdim; ama size verdiim szden caydm. Aslnda benim sizi zorlayacak hibir gcm de yoktu. Ancak sizi isyana davet ettim, siz de benim davetimi hemen kabul ettiniz. yleyse beni knamayn, kendinizi knayn. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Zaten nceden beni ALLAH'a ortak komanz da tanmamtm. phesiz ki, zalimler iin ac veren bir azap vardr."

 

ke

imam- rabbani

EYTANI SZ BIRAKAN
LM EHL DN HIRSIZLARI
M'minler gemi byklerin izdii yoldan gitmeli, bu hak yolundan zerre miktar ayrlmamaldrlar. Gemi ehlisnnet byklerinin yolundan ayrlm limlerle oturup kalkmamal, onlarn sohbetlerinde bulunmamaldrlar. Onlarla birlikte olmak demek, zehirlenmek demektir. Daha ak bir ifade ile bu gibilerle arkadalk yapmak, zehirli ylanla arkadalk yapmaya benzer.
limle megul olanlar, eer bildiklerine kar duyarsz ve ilgisiz iseler, rendiklerini kendi nefislerinde uygulamyorlarsa, bu gibiler nereye mensup olurlarsa olsunlar, bunlar din hrszlardrlar. Bu din hrszlarnn sohbetlerinden ve onlarla mnasebetten kanmak bir m'min iin zarurettir.
slm dini ve onun mmeti zerinde dolaan karabulutlarn, fitnenin, fesadn sebebi, bu din hrszlarnn uursuzluudur. Bu din hrszlar dnyalk menfaat elde etmek iin, hem gzel dinimizi fesada verdiler, hem de kendi hiretlerini heba ettiler. ALLAH Celle Celluhu bunlarn durumunu bize yle haber vermektedir:
"te onlar, hidayete karlk dalleti satn alanlardr. Ancak onlarn bu ticareti kazanl olmam ve kendileri de doru yola girememilerdir." (2/16)
Bir gn bir zat eytanla karlar. eytan gayet rahat, endiesiz mutlu bir ekilde grr. Hatta eytan ii gc brakm, m'minleri yoldan karmay brakmtr. Bu zat, eytan bu vaziyette grnce hayret eder ve eytana sorar:
– Seni bu ekilde hi grmemitim. ini gcn brakm, sevinli bir ekilde oturuyorsun. Bu durum, senin yapacan bir i deil; bu durumun sebebi nedir?
– Zamann kt limleri, dnyalk peinde koan ilim ehli insanlar benim yapacam yapyorlar. Bu din hrsz limler benim iimi elimden ald, ben de isiz kaldm."

Sponsorlu Balantlar


- Kur'an- kerim 'eytan' Tantyor...
Sayfa: [1] |   Yukar git
  Yantla  
 
Gitmek istediiniz yer:  

+ Hzl Cevap
Hzl cevap' kullanarak hemen mesaj gnderebilirsin. Glmseme ve kod kullanabilirsiniz.Hosting Hizmetleri