Sayfa: [1] |   Aa git
  Yantla  
Konu: Mevlana Hayat ksa zet vikipedi Mevlana eserleri  (Okunma Says 3435 defa)
Arslan
Webmaster
*

tibar : 48404
Offline

Mesaj Says: 11,540


A« : Haziran 04, 2012, 12:30:47 »
Quote

Sponsorlu Balantlar


Mevlana Hayat, Mevlana Hayat Ksa"Mevlana" kelimesinin anlam nedir?
Mevlana, "Efendimiz" anlamna gelmektedir. Gerek salnda, gerekse lmnden sonra, sayg iin bu adla anlmtr. Mevlana "Molla Hnkar" "Mevlay- Rum" (Anadolu’nun Efendisi) ve Mevlevi adlaryla da anlmtr.

Mevlana’nn Asl Ad Nedir?
Asl ad, Muhammed olan Celaleddin’in daha yaygn unvan Mevlana Celaleddin-i Rumi’dir. Ona Rumi denilii, sanat ve dnce hayatnn o asrlarda diyar Rum diye anlan Anadolu’da gemi ve bu yurtta ebedilemi olmasndandr. Horasan’n (Afganistan Trkistan’) Belh ehrinde domutur.

Mevlana’nn Ana ve Babas Kimdir?
Babas Sultanu’l ulama (Bilginlerin sultan) diye tannan Bahattin Veled’tir. Annesi ise Mmine Hatun’dur.
Babas, ann en byk bilginlerindendi. Annesi Mmine Hatun ise Harzemahlar mp. hanedanndan gelme bir prensestir.

Mevlana'nn E ve ocuklar Kimlerdir?
Mevlana, daha 18 yanda iken Karaman’da babas tarafndan Semerkandl Hace erafettin’in kz Gevher Hatun’la evlendirilmi ve bu evlilikten iki erkek evlad olmutu. Bunlardan ilk olu Sultan Veled, ikinci olu ise Alaeddin’dir. Ancak Alaeddin, daha Mevlana hayatta iken 1262 ylnda vefat etti. Mevlana birinci karsnn vefatndan sonra Konya’da Kerra Hatun’la evlendi. Bu evlilikten ise Muzafferddin Alim elebi ile Melike Hatun dnyaya geldi.

Mevlana Kimlerden Ders Ald?
Mevlana, ilk eitimini babasndan ald. Babas, ann en byk bilginlerindendi. 12 Ocak 1231’de babasnn lm zerine, eitimini Seyyit Burhanettin Tirmizi’nin yannda srdrd. Mevlana babasndan Fen ve Din ilimleri, Tirmizi’den de Tasavvuf ilmini rendi. Onun hayatnda dnm noktas olan dier bir alimse emsi Tebziri’dir.

Mevlana’nn Babas, Horasan’dan Anadolu’ya Niin G Etmitir?
Harzemahlar, Bahattin Veled’in manevi nfuzundan ekinirlerdi. Bir sre sonra bu yzden aralar ald. Bunun zerine Bahattin Veled, Belh’ten ayrlmak zorunda kald. O sralarda Mevlana, daha kk bir ocuktu. Babas ile birlikte, ran’dan, Badat’tan geerek Hicaz’a geldi. Hac ibadetinden sonra da, am yoluyla, Anadolu’ya getiler. Anadolu’daki Seluklu mparatorluunun ihtiaml bir ayd. Bahattin Veled, Anadolu Seluklu Devleti’nin merkezi Konya’da ok byk bir saygyla karland. Mevlana yirmi drt yalarndayd.

Mevlana’nn Ana ve Babas nerede vefat etti?
Mevlana’nn annesi Mmine Hatun Karaman(Larende) ehrinde, babas Bahattin Veled ise 1231 tarihinde Konya’da vefat etti.

Mevlana’nn Hayatndaki En nemli Kii Kimdi?
1244 ylnda Konya’ya Tebrizli Mehmet emsettin adnda bir dervi geldi. Bu esrarl kiinin pek yksek duygular ve grleri vard. Tebrizli ems’in Konya’ya gelii Mevlana’nn hayatn bsbtn deiik bir yne yneltti. Mevlana o sralarda 37 yalarndayd. O gne kadar Mevlana; ciddi, ar bal byk bir bilgin olarak tannmt. Byk bir fikir adamyd. Tebrizli ems’in gelii ise Mevlana’nn duygu dnyasn alt st etti ve onu bir gnl adam haline getirdi.


ems-i Tebrizi, Konya’dan Neden Ayrld?
ems-i Tebrizi, Mevlana’nn duygu dnyasn alt st etmi ve onu bir gnl adam yapmtr. ems, Mevlana’daki deha ateini bsbtn tututurdu. Mevlana, ems’ten baka herkesi ihmal etmeye balamt. Bu durum, kendisini sevenleri de, talebelerini de son derece zyordu. hatta ems’i lmle bile tehdit etmekten geri kalmadlar. Bu durumdan sklan ems de, 1246 ylnda, Konya’dan gizlice am’a gitti.


ems-i Tebrizi Konya’ya Geri Dnd m?
Mevlana, ems'in 15 ay sren sohbetine dayanamamt. Onun gitmesiyle perian oldu. Bu sonucu beklemeyen talebeleri ise, yaptklarna piman oldular. ems’in am’da olduunu biliyorlard. Mevlana, dnmesi iin ona birok mektup yazd. Sonra da, olu Sultan Velet’i 20 kiilik bir kafileyle am’a gnderdi. Mevlana’nn mektuplaryla ems, yumuayarak, ayrlmasndan 9 ay sonra 1246 ylnda Konya’ya dnmeye raz oldu.

Daha Sonra ems Nereye Gitti?
Mevlana, Konya’nn en yksek, en aydn tabakas ile birlikte ems’in meclisine devama balad. Mevlana artk ne ders ne de vaaz veriyordu. Kendi i dnyasna dalmt. rencileriyle ve halk bu durumdan da honut olmadlar. Bu kuvvetli honutsuzluk karsnda ems, 1247 ylnda anszn ortadan kayboldu. Bu esrarengiz gidi, hibir zaman aydnlanamad.

Mevlana Nerede ve Ne Zaman vefat etti?
Hz. Mevlana, 17 Aralk 1273 tarihinde 66 yandayken Konya’da Hakk'a kavutu. Cenazesinde, btn Konyallarla birlikte Hristiyanlar ve Yahudiler de vard. Trbesini Seluklu veziri Alemettin Kaysar yaptrd. Mevlana’nn vuslat anna, eb-i arus (Dn gecesi) denir. Bu gece, an maua (Allah’a) kavutuu gecedir.

Mevlana iirlerini Niin Farsa Yazmtr?
Mevlana’da Trklk sevgisi ok gldr. O yzylda Trke, Anadolu’da ileri bir iir dili olarak daha gelimemi bulunuyodu. Mevlana da bu yzden iirlerini Farsa yazyordu. Hatta buna zlerek syledii u msra pek nldr: "Aslem Trk-est egerci hinduguyem" (Her ne kadar Farsa sylyorsam da, aslm Trk’tr.)

Mevlana'nn Eserleri Nelerdir?
1. Mesnevi: 6 cilt, 25618 beyittir. Mesnevi tarznda f’iltn f’iltn f’iln kalbyla yazlmtr. Varlkta birlik anlayn hayali ve gerek hikayelerle anlatr. Dili ounlukla Farsa’dr.

2. Divan- Kebir: Farsa yazlm, 40380 beyitten olumutur. Eser Farsa yazlmasna ramen iinde Trke, Arapa ve hatta Rumca paralara da yer verilmitir.

3. Fihi Mafih: Farsa mensur olarak yazlm olan eser, "iindeki iindedir, ondaki ondadr" manalarna gelir. Mevln'nn yapt sohbetlerin, yaknlar -muhtemelen Sultan Veled- tarafndan derlenmi eklidir.

4. Mektubat: Mevln'nn yaknlarna, dostlarna, baz limlere, bilhassa devlet byklerine ve nemli ahslara yazd mektuplarn bir araya getirilmesinden olumu bir eserdir.

5. Mecalis-i Seb’a: Mevln'nn yedi vaazn ihtiv eden Farsa mensur bir eserdir. Bu vaazlar muhtemelen Sultan Veled veya elebi Hsameddin tarafndan not edilmi, fakat olduu gibi braklmam, esasa dokunmamak kaydyla gzden geirilerek ona baz ilveler yaplmtr.


Mevlana Hayat, Mevlana Hayat Ksa, Mevlana Hayat Vikipedi, Mevlana Hayat Ksa zet, Mevlana Eserleri

Sponsorlu BalantlarA^2
- Mevlana Hayat ksa zet vikipedi Mevlana eserleri
Sayfa: [1] |   Yukar git
  Yantla  
 
Gitmek istediiniz yer:  

+ Hzl Cevap
Hzl cevap' kullanarak hemen mesaj gnderebilirsin. Glmseme ve kod kullanabilirsiniz.Hosting Hizmetleri