Sayfa: [1] |   Aa git
  Yantla  
Konu: Mze Nedir ?  (Okunma Says 36918 defa)
test user
Baml ye [%20]
****

tibar : 1096
Offline

Mesaj Says: 392
« : Haziran 10, 2008, 09:59:41 S »
Quote

Sponsorlu Balantlar


MZE NEDR ?

I-   MZE NEDR ?
Mze, isminin kayna ilham perileri ( Mousa’lar )’nin evi, sonradan “ Bilimler Tapna “ anlam kazanan Mousion kelimesinden tremi, tarih ncesi ve tarih devirlerine ait bilim, kltr, din ve gzel sanatlarla ilgili yer stnde, yer altnda ve su altndaki tm tanr ve tanmaz belgeler
olarak nitelenen kltr varlklarn saptayan, bilimsel metodlarla aa karan, inceleyen ve akademik dzeyde deerlendiren bir labaratuvar gibi dikkatli ve hassas alan, kltr varlklarn koruyan, tantan, srekli ve geici olarak sergileyen, almalarn bilimsel sonularn yaymlayan, halkmzn kltr ve tabiat varlklar konusundaki ilgisini ve sanat zevkini ykselten, ok hzl bir ekilde gelien teknoloji karsnda kaybolmaya yz tutan geleneksel kltrmz yabanc kltr oklarndan korumada ve dnya grn gelitirmede her yatan insana mr boyu etken ve yardmc olan, faaliyeti srekli bir kltr, bilim ve eitim kurumudur.

II- MZENN GREVLER NELERDR ?
   Yasalara gre kltr varlklar ( Eski Eserler ) devletin maldr. Mzeler de, tpk devletin  hazinesi adna para ve kymetle katlarla dier tanmaz mal ve deerlerin ilemlerini           yrten merkez bankas, maliye vb. gibi, devletin mal olan tanr ve tanmaz kltr varlklarn korurlar. Dier kurumlardan fark ise, zel bir ihtisas ve inceleme gerektirdiinden genel hkmlerin yan sra zel yasa ve ynetmeliklerle alma alannn ve snrlarnn belirlenmi olmasdr. Bu nedenle Mzeler, koruma ve gvenlik nlemleri, halka ak ziyaret gnleri ve saatleri ile alma dzeni ve disiplini asndan birinci derecede hassasiyet gsterilmesi ve baka kurumlarn da bu hususa dikkat etmesi gereken yerlerdir.

II-A- MZE GREVLER

1-Yasalara gre ykml olduu Eser toplanmas, deerlendirilmesi ve korunmasn salamak.

2- Toplanan eserlerin ( Kltr varlklar ) envanter ve belgeleme ilerini yapmak. Bilgisayar entegrasyonuna alt yap oluturmak.

3- Eserlerin fotoraf ve dialarn ekerek arivlemek. Mzede bir fotoraf hane oluturmak ve altrmak.

4- Mzede eserlerle ilgili bilimsel ve teknik almalar yapmak.

5- Mzede bir laboratuar oluturmak ve alr durumda tutmak.

6- Vitrin ve salonlarla depolardaki eserleri srekli izleyerek gerekli olanlarn mze Laboratuarlarnda mekanik temizleme, konservasyon ve restorasyon ilerini yapmak, daha detayl alma gerektirenleri daha tekilatl laboratuarlara gndererek eserlerin salna kavumasn salamak.

7- Mzedeki eserlerle ilgili eitici,ada ve Mzeoloji kurallarna
gre bir sergileme yaparak halkmzn eitimine katkda bulunmak,
halkn mzeye olan ilgisinin arttrlmas iin “Yaayan Mze”
haline getirmek.

 

8- Eserleri halka sunmada en ideali yakalamak iin, tehir ve tanzim
ilerini blge kltrn gz nne alarak kendi bnyesi iinde ve
kendi imkanlaryla gerekletirmek.         

9- Kltr varlklar zerinde yaplan almalar ve varlan sonular
yorumlayarak bas, yayn, sergi  ve  konferanslarla halkmz
bilgilendirmek, sonular bilim alemine sunmak.

 10-Salon ve mekanlarn uygun olmas halinde mini konser ve
sanatsal gsteriler gibi baz etkinliklerle halk ilgisini Mzeye ekmek.

11- Mzenin gelimesini, yurt ii ve yurt dnda tantlmas salamak.

12- Halkmza ziyaret kolayl olmak zere tatil gnlerinde Mzeyi ak
 tutmak. “Mzeler sadece pazartesi gnleri kapaldr.”

13- Mzede bir ihtisas kitapl kurmak, tanzim etmek, gncel tutmak
 ve zenginletirerek Mze uzmanlarnn kullanmna vermek.

14- Mzede, Bakanlka izin verilmi ticari, belgesel veya bilimsel
fotoraf ve film ekimlerinde gvenlik nlemleri almak ve denetimleri
yapmak.

15- Mze denetiminde Kltr Varl Koleksiyonu yapmak
 isteyenlerin soruturmasn yapmak, durumu uygun olanlara
 Belge vermek, takip ve kontrollerini yapmak, koleksiyon
defterlerinin dzenli tutulmasn salayarak koleksiyonerliin kt
emellere alet edilmesine mani olmak.

16- Mzede Bilimsel alma yapmak zere bavuranlar iin gr
bildirmek, uygun gr verilenlere Kltr Bakanlnca alma izni
verilmesi halinde denetim ve gzetim altnda bulundurmak ve alma
sonunda  Rapor hazrlamak.

17- Ruhsatl olarak Kltr Varl Ticareti yapanlar denetlemek,
defterlerini devaml olarak kontrol altnda  tutmak.

18- Yasa d yollardan elde edilen ve gvenlik glerince
yakalanan Kltr Varlklarn inceleyip durumlarn  bildirir rapor
hazrlamak.

19- Mahkemelerde Bilirkiilik yapmak, yakalanan eserleri mahkeme
sonulanncaya kadar muhafaza etmek, mahkemelerin istei zerine
arazi davalarnda yer belirlemesi yapmak, bunlara dair gr bildirmek,
rapor  tanzim etmek.

20- Mzayedelerde sata karlan antika eyay inceleyip, Kltr
Varl olup olmadn belirlemek, ak  artrmay gzlemci olarak
izlemek ve bunlara dair rapor hazrlamak.

21- Yurt dna karlacak baz eyalarn
( hal-kilim-bakr-elii-antika eya vb. ), Mzede
veya iyerine gidilerekincelenmesini yaparak
ekspertiz raporu vermek. Grev verildiinde
ayn ilemi Gmrk Kaplarnda yapmak.

22- Mzeye turist getiren belgeli rehberleri izleyerek
hatal davranlarda bulunanlar ilgili yerlere
bildirmek.

23- Eski Eser kaakln nlemek, bu konuda
gvenlik glerine ve dier ilgililere seminer
vermek, bilgilendirmek, halkmzn bilinlendirilmesi
iin konferans ve sergiler yapmak.

24- Mzenin, bina ve eser olarak genel gvenliini
salamak, kt niyetli olabilecek ziyaretileri
izlemek, sabotaj ve soygunlara kar nlem almak
ve her an iin hazrlkl bulunmak.

25- Kltr Bakanl Dner Sermayesi adna, miktar
belirlenmi olan Mze giri biletlerini satmak, elde
edilen  gelirin banka ve dokmantasyon ilerini
yapmak.

26- Devlet misafirlerini Mze ve renyeri
ziyaretlerinde rehberlik yapmak, refakat etmek.

27- Mzenin yllk eser, ziyareti, gelir vb. istatistik
bilgilerini eldeetmek, dzenli ve doru olarak
hazrlamak.

28- Mze binalar, ayn zamanda birer sanat yaps
da olduklarndan her zaman iin Mze binasn
bakml tutmak, salonlar ve vitrin ilerini azami
derecede temiz bulundurmak.               

29- Ziyaretilerin faydalanmas iin basit posta
hizmetleri ( telefon-jeton-pul-zel damga vb),hatra
eyas sat, dinlenme yerleri tuvaletler gibi alt yap
unsurlarn tesis etmek.

30- Mze muhasebesini usulne uygun olarak
yrtmek, bte yapmak, denekleri gereince
harcamak, eervarsa Mze Dernei ile ibirlii
yaparak yardm salamak.

31- Devlet mal olan eserleri, Ayniyat
talimatnamesine gre her yl sonunda saymlarn
yaparak sonularn  raporla bildirmek.

32- Mzenin Demirba eyalarn iyi korumak, yl
sonunda saymlarn yapmak, Valiliin izni olmadan
“ Eya”,  Bakanln izni olmadan da “ Eserleri “
herhangi bir sebeple mzeden dar karmamak.

II. B. MZE DII GREVLER 

1-     Mzenin grev alanna giren blgelerde arazi almas yaparak tanmaz kltr varlklarn Tespit etmek.

2-     Belirlenen tanmaz Kltr Varlklarnn tescili iin gerekirse dokman hazrlamak.

3-     Tanmaz Kltr varlklarnn mmkn olduu lde periodik kontrollerini yapmak, zarar verilmesine mani olmak, tahrip edilenleri belirleyip rapor hazrlayarak ilgili makamlara su duyurusunda bulunmak.

4-     Dier kurulularn yaptklar yol almalar, baraj inaatlar ve buna
benzer arazi faaliyetleri ile toprak kaymalar  ve kaak kazlar gibi nedenlerle mdahale edilmesi gereken yerlerde bilimsel ve kurtarma kazlar yapmak.

5-     Gvenlik kuvvetleri ile ibirlii yaparak kaak kazlara el koymak, bilimsel metodlarla devam ederek sonulandrmak.

6-     Vatandalarca yaplmak istenen Define Kazlar iin inceleme ve aratrma
yaparak rapor hazrlamak, maliye ve gvenlik grevlileri ile birlikte denetim
ve gzetim yapmak

7-     Kaz, sondaj veya yzey aratrmas yapmak zere Kltr Bakanl’ndan izin alan yerli ve zellikle de yabanc bilim adam veya heyetlerine refakat etmek, almalarda yasalara gre Kltr Bakanl’n temsil etmek, baz hallerde yabanc heyetlerle ortaklaa katlml kaz ve aratrmalar yapmak.

8-     Devlet Hazinesine ait tanmaz mallarn sat, kira veya tahsisinde arazi
incelemesi yaparak Kltr Varl olup olmadn raporla belirlemek.

9-     Tapu ve Kadastro Mdrlklerince yaplan arazi almalarnda inceleme yaparak tanmaz kltr varl niteliindeki yerlerin korunmas  ve
Devlet mlkiyetinde kalmas konusunda rapor vermek.


Sponsorlu Balantlar


- Mze Nedir ?
Sayfa: [1] |   Yukar git
  Yantla  
 
Gitmek istediiniz yer:  

+ Hzl Cevap
Hzl cevap' kullanarak hemen mesaj gnderebilirsin. Glmseme ve kod kullanabilirsiniz.Hosting Hizmetleri