Sayfa: [1] |   Aşağı git
  Yanıtla  
Konu: Müze Nedir ?  (Okunma Sayısı 38958 defa)
test user
Bağımlı Üye [%20]
****

İtibarı : 1096
Offline

Mesaj Sayısı: 392
« : Haziran 10, 2008, 09:59:41 ÖS »
Quote

Sponsorlu Bağlantılar


MÜZE NEDİR ?

I-   MÜZE NEDİR ?
Müze, isminin kaynağı ilham perileri ( Mousa’lar )’nin evi, sonradan “ Bilimler Tapınağı “ anlamı kazanan Mousion kelimesinden türemiş, tarih öncesi ve tarih devirlerine ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili yer üstünde, yer altında ve su altındaki tüm taşınır ve taşınmaz belgeler
olarak nitelenen kültür varlıklarını saptayan, bilimsel metodlarla açığıa çıkaran, inceleyen ve akademik düzeyde değerlendiren bir labaratuvar gibi dikkatli ve hassas çalışan, kültür varlıklarını koruyan, tanıtan, sürekli ve geçici olarak sergileyen, çalışmaların bilimsel sonuçlarını yayımlayan, halkımızın kültür ve tabiat varlıkları konusundaki ilgisini ve sanat zevkini yükselten, çok hızlı bir şekilde gelişen teknoloji karşısında kaybolmaya yüz tutan geleneksel kültürümüzü yabancı kültür şoklarından korumada ve dünya görüşünü geliştirmede her yaştan insana ömür boyu etken ve yardımcı olan, faaliyeti sürekli bir kültür, bilim ve eğitim kurumudur.

II- MÜZENİN GÖREVLERİ NELERDİR ?
   Yasalara göre kültür varlıkları ( Eski Eserler ) devletin malıdır. Müzeler de, tıpkı devletin  hazinesi adına para ve kıymetle kağıtlarla diğer taşınmaz mal ve değerlerin işlemlerini           yürüten merkez bankası, maliye vb. gibi, devletin malı olan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını korurlar. Diğer kurumlardan farkı ise, özel bir ihtisas ve inceleme gerektirdiğinden genel hükümlerin yanı sıra özel yasa ve yönetmeliklerle çalışma alanının ve sınırlarının belirlenmiş olmasıdır. Bu nedenle Müzeler, koruma ve güvenlik önlemleri, halka açık ziyaret günleri ve saatleri ile çalışma düzeni ve disiplini açısından birinci derecede hassasiyet gösterilmesi ve başka kurumların da bu hususa dikkat etmesi gereken yerlerdir.

II-A- MÜZE İÇİ GÖREVLER

1-Yasalara göre yükümlü olduğu Eser toplanması, değerlendirilmesi ve korunmasını sağlamak.

2- Toplanan eserlerin ( Kültür varlıkları ) envanter ve belgeleme işlerini yapmak. Bilgisayar entegrasyonuna alt yapı oluşturmak.

3- Eserlerin fotoğraf ve dialarını çekerek arşivlemek. Müzede bir fotoğraf hane oluşturmak ve çalıştırmak.

4- Müzede eserlerle ilgili bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak.

5- Müzede bir laboratuar oluşturmak ve çalışır durumda tutmak.

6- Vitrin ve salonlarla depolardaki eserleri sürekli izleyerek gerekli olanların müze Laboratuarlarında mekanik temizleme, konservasyon ve restorasyon işlerini yapmak, daha detaylı çalışma gerektirenleri daha teşkilatlı laboratuarlara göndererek eserlerin sağlığına kavuşmasını sağlamak.

7- Müzedeki eserlerle ilgili eğitici,çağdaş ve Müzeoloji kurallarına
göre bir sergileme yaparak halkımızın eğitimine katkıda bulunmak,
halkın müzeye olan ilgisinin arttırılması için “Yaşayan Müze”
haline getirmek.

 

8- Eserleri halka sunmada en ideali yakalamak için, teşhir ve tanzim
işlerini bölge kültürünü göz önüne alarak kendi bünyesi içinde ve
kendi imkanlarıyla gerçekleştirmek.         

9- Kültür varlıkları üzerinde yapılan çalışmaları ve varılan sonuçları
yorumlayarak bası, yayın, sergi  ve  konferanslarla halkımızı
bilgilendirmek, sonuçları bilim alemine sunmak.

 10-Salon ve mekanların uygun olması halinde mini konser ve
sanatsal gösteriler gibi bazı etkinliklerle halkı ilgisini Müzeye çekmek.

11- Müzenin gelişmesini, yurt içi ve yurt dışında tanıtılması sağlamak.

12- Halkımıza ziyaret kolaylığı olmak üzere tatil günlerinde Müzeyi açık
 tutmak. “Müzeler sadece pazartesi günleri kapalıdır.”

13- Müzede bir ihtisas kitaplığı kurmak, tanzim etmek, güncel tutmak
 ve zenginleştirerek Müze uzmanlarının kullanımına vermek.

14- Müzede, Bakanlıkça izin verilmiş ticari, belgesel veya bilimsel
fotoğraf ve film çekimlerinde güvenlik önlemleri almak ve denetimleri
yapmak.

15- Müze denetiminde Kültür Varlığı Koleksiyonu yapmak
 isteyenlerin soruşturmasını yapmak, durumu uygun olanlara
 Belge vermek, takip ve kontrollerini yapmak, koleksiyon
defterlerinin düzenli tutulmasını sağlayarak koleksiyonerliğin kötü
emellere alet edilmesine mani olmak.

16- Müzede Bilimsel çalışma yapmak üzere başvuranlar için görüş
bildirmek, uygun görüş verilenlere Kültür Bakanlığınca çalışma izni
verilmesi halinde denetim ve gözetim altında bulundurmak ve çalışma
sonunda  Rapor hazırlamak.

17- Ruhsatlı olarak Kültür Varlığı Ticareti yapanları denetlemek,
defterlerini devamlı olarak kontrol altında  tutmak.

18- Yasa dışı yollardan elde edilen ve güvenlik güçlerince
yakalanan Kültür Varlıklarını inceleyip durumlarını  bildirir rapor
hazırlamak.

19- Mahkemelerde Bilirkişilik yapmak, yakalanan eserleri mahkeme
sonuçlanıncaya kadar muhafaza etmek, mahkemelerin isteği üzerine
arazi davalarında yer belirlemesi yapmak, bunlara dair görüş bildirmek,
rapor  tanzim etmek.

20- Müzayedelerde satışa çıkarılan antika eşyayı inceleyip, Kültür
Varlığı olup olmadığını belirlemek, açık  artırmayı gözlemci olarak
izlemek ve bunlara dair rapor hazırlamak.

21- Yurt dışına çıkarılacak bazı eşyaların
( halı-kilim-bakır-elişi-antika eşya vb. ), Müzede
veya işyerine gidilerekincelenmesini yaparak
ekspertiz raporu vermek. Görev verildiğinde
aynı işlemi Gümrük Kapılarında yapmak.

22- Müzeye turist getiren belgeli rehberleri izleyerek
hatalı davranışlarda bulunanları ilgili yerlere
bildirmek.

23- Eski Eser kaçakçılığını önlemek, bu konuda
güvenlik güçlerine ve diğer ilgililere seminer
vermek, bilgilendirmek, halkımızın bilinçlendirilmesi
için konferans ve sergiler yapmak.

24- Müzenin, bina ve eser olarak genel güvenliğini
sağlamak, kötü niyetli olabilecek ziyaretçileri
izlemek, sabotaj ve soygunlara karşı önlem almak
ve her an için hazırlıklı bulunmak.

25- Kültür Bakanlığı Döner Sermayesi adına, miktarı
belirlenmiş olan Müze giriş biletlerini satmak, elde
edilen  gelirin banka ve dokümantasyon işlerini
yapmak.

26- Devlet misafirlerini Müze ve Örenyeri
ziyaretlerinde rehberlik yapmak, refakat etmek.

27- Müzenin yıllık eser, ziyaretçi, gelir vb. istatistik
bilgilerini eldeetmek, düzenli ve doğru olarak
hazırlamak.

28- Müze binaları, aynı zamanda birer sanat yapısı
da olduklarından her zaman için Müze binasını
bakımlı tutmak, salonları ve vitrin içlerini azami
derecede temiz bulundurmak.               

29- Ziyaretçilerin faydalanması için basit posta
hizmetleri ( telefon-jeton-pul-özel damga vb),hatıra
eşyası satışı, dinlenme yerleri tuvaletler gibi alt yapı
unsurlarını tesis etmek.

30- Müze muhasebesini usulüne uygun olarak
yürütmek, bütçe yapmak, ödenekleri gereğince
harcamak, eğervarsa Müze Derneği ile işbirliği
yaparak yardım sağlamak.

31- Devlet malı olan eserleri, Ayniyat
talimatnamesine göre her yıl sonunda sayımlarını
yaparak sonuçlarını  raporla bildirmek.

32- Müzenin Demirbaş eşyalarını iyi korumak, yıl
sonunda sayımlarını yapmak, Valiliğin izni olmadan
“ Eşya”,  Bakanlığın izni olmadan da “ Eserleri “
herhangi bir sebeple müzeden dışarı çıkarmamak.

II. B. MÜZE DIŞI GÖREVLER 

1-     Müzenin görev alanına giren bölgelerde arazi çalışması yaparak taşınmaz kültür varlıklarını Tespit etmek.

2-     Belirlenen taşınmaz Kültür Varlıklarının tescili için gerekirse doküman hazırlamak.

3-     Taşınmaz Kültür varlıklarının mümkün olduğu ölçüde periodik kontrollerini yapmak, zarar verilmesine mani olmak, tahrip edilenleri belirleyip rapor hazırlayarak ilgili makamlara suç duyurusunda bulunmak.

4-     Diğer kuruluşların yaptıkları yol çalışmaları, baraj inşaatları ve buna
benzer arazi faaliyetleri ile toprak kaymaları  ve kaçak kazılar gibi nedenlerle müdahale edilmesi gereken yerlerde bilimsel ve kurtarma kazıları yapmak.

5-     Güvenlik kuvvetleri ile işbirliği yaparak kaçak kazılara el koymak, bilimsel metodlarla devam ederek sonuçlandırmak.

6-     Vatandaşlarca yapılmak istenen Define Kazıları için inceleme ve araştırma
yaparak rapor hazırlamak, maliye ve güvenlik görevlileri ile birlikte denetim
ve gözetim yapmak

7-     Kazı, sondaj veya yüzey araştırması yapmak üzere Kültür Bakanlığı’ndan izin alan yerli ve özellikle de yabancı bilim adamı veya heyetlerine refakat etmek, çalışmalarda yasalara göre Kültür Bakanlığı’nı temsil etmek, bazı hallerde yabancı heyetlerle ortaklaşa katılımlı kazı ve araştırmalar yapmak.

8-     Devlet Hazinesine ait taşınmaz malların satış, kira veya tahsisinde arazi
incelemesi yaparak Kültür Varlığı olup olmadığını raporla belirlemek.

9-     Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince yapılan arazi çalışmalarında inceleme yaparak taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki yerlerin korunması  ve
Devlet mülkiyetinde kalması konusunda rapor vermek.


Sponsorlu Bağlantılar


- Müze Nedir ?
Sayfa: [1] |   Yukarı git
  Yanıtla  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

+ Hızlı Cevap
Hızlı cevap'ı kullanarak hemen mesaj gönderebilirsin. Gülümseme ve kod kullanabilirsiniz.Hosting Hizmetleri