Sayfa: [1] |   Aa git
  Yantla  
Konu: eyh AML (mam AML) Kimdir?  (Okunma Says 2161 defa)
pckoloq
Co-admin [%75]
*

tibar : 7424
Offline

Mesaj Says: 2,890


' TknkPrtL« : Haziran 02, 2012, 11:19:20 S »
Quote

Sponsorlu Balantlar
mam amil 1797 ylnda Dastann Gimri kynde dnyaya geldi. Babas blgenin yerli halklarndan Avar Trklerine mensup Dengau Muhammeddir. 15 yanda iken at binerek kl kuand. 20 yana geldiinde iki metreyi aan boyu ile atlama, ate etme, gre, kou, kl gibi spor dallarnda stn yetenek sahibi olmutu.

renimine bilgin Said Harekaninin yannda balad. Daha sonra kaynpederi olan Nakibendi eyhi Cemaleddin Gazi Kumukinin rencisi oldu. Kendinden nce mamet makamnda bulunan Gazi Muhammed ve Hamzat Begin mavirliini yapt. Son derece sade ve kanaatkar bir hayat vard.
mam amil, muhtelif zamanlarda be defa evlenmi ve bu izdivalarn bazlar dini ve siyasi sebeplerle olmutu. amilin Fatimat, Cevheret, Zahidet, Emine ve ovanat ismindeki zevcelerinden Ahmed Cemaleddin, Muhammed Gazi, Muhammed Said, Muhammed efi, Cemaleddin ve Muhammed Kamil isimli alt olu ile Fatimat, Nafisat, Necabat, Bahu-Mesedu ve Safiyat isimli be kz oldu.
amil, mam yani devlet bakan seildikten sonra ilk i olarak i ilerini ele ald. Ruslara kar daha etkili savamak iin lzumlu idari ve askeri tekilatlar yeni esaslara gre tanzim etti. Bir taraftan askeri tedbirler alp dmana kar savunma savalar verirken, dier taraftan da muntazam adli ve idari sivil bir devlet mekanizmas gelitirmi, medreselerde eitime nem verdirmi, fikir ve sanat alannda da byk admlar atlmasn salamtr. Dneminde tophaneler, baruthaneler, silahhaneler yaplm, muntazam birlikler halinde askeri tekilat kurulmutur.
Gl hitabeti, kararl tutumu ve askeri dehasyla byk baarlar kazanm, n ksa zamanda yaylarak, otoritesi Dastan civarnda yaayan geni topluluklar tarafndan kabul edilmitir.
mam amil, idare sistemini yeniden dzenlerken, lkeyi naiplik ve vilayetlere ayrarak bunlarn bana hem askeri hem de sivil yetkilerle donatlm naipleri getirdi. veya drt naiplik bir vilayet idi. Vilayetlerin bandaki naibin rtbesi daha yksekti.Ayrca, her biri birer sava kahraman olan bu yksek rtbeli naiplerden Ahverdil Muhammed, Kabet Muhammed, uayb Molla, Taof Hac, Danyal Sultan, Nur Muhammed, Hitinav Musa, Sadullah, Duba Hac, Hac Murat ve amilin byk olu Muhammed Gazi, gazavatn ad anlmas gereken balca kahramanlar oldular.
amil imam seildii 1834 ylndan 1859 ylna kadar Rusyann bykl ve kudretine ramen ylmadan mcadeleyi srdrd. Kendinden nceki iki imamn dneminde de fiilen 10 yl savalara itirak ettiinden durup dinlenmeden cihad ettii sre tam 35 yl bulmutur. Bu sre zarfnda Rus kuvvetlerine byk zayiatlar vermi ancak kstl saydaki asker says da gnden gne erimitir. 1839da Ahulgo Tepesinde 3.000 mrid ile General Grabbe komutasndaki 10.000i akn stn donanml Rus ordusunun kuatmasna 80 gn sreyle direnii harp tarihine gemitir. amil bu savata ei Cevhereti, olu Saidi ve kzkardei Mesedoyu kaybetmi, 8 yandaki olu Cemaleddini Ruslara rehin vermek zorunda kalmtr.
Bu dehet verici savalarda sadece insan kayb olmad. Ruslar, ancak aylar sren savalar sonunda igal edebildikleri blgelerde, aalar, ormanlar yakp, bir tek canl yaratk brakmadan ilerlerdiler.
Savalara itirak eden Rus komutanlarndan Milyutin, 80 gn devam eden Ahulgo sava hakknda hatratnda u satrlara yer verir;"Artk savan sevk ve idaresi kumandanlarn elinden bsbtn kmt. Hiddetlerinden kprm, adeta ldrm bir hale gelen dallar, ulu orta askerlerimizin zerine saldryor, sng ucunda can verinceye kadar dvyorlard. Kadnlar bile kendilerini kudurmu gibi mdafaa ettiler ve silahsz olduklar halde sra sra snglerimizin zerine atldlar. Lakin muvaffakiyet iin her trl fedakarl gze alm olan Rus kumandanl inatla taarruzlara devam etti. Teslim olmay katiyyen reddeden dallar, hibir mitleri kalmad halde kahramanca dvtler. Kadnlar, ocuklar ellerindeki kamalarla Ruslara hcum ediyor, snglerin nnde gz krpmadan can veriyorlard. Bazlar ise kendilerini ve ocuklarn korkun uurumlara atyorlard. Yarallar bile inanlmaz ekilde dvyordu."

Dost lkelerden hibir yardm gremeyen mam amilin, nihayet elindeki btn kuvvet kaynaklar tkenir ve 1859un 6 Eyllnde Gunipte Prens Baryatinsky komutasndaki 70.000 kiilik Rus ordusuna, yannda birka yz kii kalncaya kadar direndikten sonra teslim olur.

mam amil, aile efrad ve 40 kadar adam Petersburga arn sarayna gtrlr. Rus ar II.Aleksandr tarafndan sarayn kapsnda hayrete dlecek derecede nazik karlanr. ar, babas 1.Nikolaya ve ihtiaml ordularna tam otuzbe yl Kafkasyay zindan eden, zamannn bu en byk kahramann karsnda grr grmez, yznden ve sakalndan hayranlkla pmekten kendini alkoyamaz.
mam amil bir ay kadar sarayda misafir edildikten sonra, saygn tutsak olarak esaret yllarn geirecei Kalugaya gnderilir.

Ancak amil ve ailesine esaret ok ar gelir. ki yl iinde amilin simsiyah salar beyazlar. Byk kz Nafisat ile gelini Muhammed Gazinin kars Kerimet zntden vereme yakalanarak lrler.
Aradan ancak on yl getikten sonra ar, onun Hacca gitmesine izin verir. Ancak bir tedbir olarak olu Muhammed efiyi alkoyar ve Hacc ifa ettikten sonra derhal Rusyaya dnmesini art koar.
amil, 1870 ylnda maiyetindeki adamlar ile birlikte Rusyadan ayrlarak nce stanbula urar. Sultan Abdlaziz tarafndan karlanarak sarayda arlanr. amilin stanbula urad haberi duyulduunda ehirde yer yerinden oynam, halk bu byk kahraman grebilmek iin saray kaplarna akn etmiti.
amil, akna dt son menzile bir an evvel varmak iin Sultann kendisine tahsis ettii gemi ile yola koyulur. Cidde limannda Mekke Emiri, ehrin ileri gelenleri ve maheri bir kalabalk tarafndan trenlerle karlanarak Mekkede refa dairesinde misafir edilir.Hac srasnda orada bulunduunu duyan, dnyann drt bir yanndan gelmi yaklak yzbin mslmann onu grmek iin yaratt izdiham sonucu, hkmet makamlar mam amili Kabenin stne karmak suretiyle bu hayran kalabaln arzusunu tatmin edebildi.

amil, hac farizasn yerine getirdikten sonra Medineye geer. Medine gnlerinde son derece takatten der, ektii byk zdrap artk tahamml edilmez bir hal alr ve hastalanarak yataa der.
Btn hayatn lkesinin milli bamszlna adayan, askeri dehasn btn dnyaya ve bizzat ebedi dman Rus yksek makamlarna dahi kabul ettiren, adn dnya tarihine "gelmi gemi en byk gerilla lideri" olarak yazdran mam amil 4 ubat 1871de 74 yanda iken hayata gzlerini yumar.

mam amil'in Tarihi Szleri Ve Nasihatleri

kahrolsun sefil esaret ! Yaasn anl ve gzel lm!


Istilaya urayan vatan topraklar sulh ile ele gemez,cenkle alnr!

Vatan istilaclarna isyan edenlerin krk utanga hali, benim iin , ibadetle olanlarn sert ve dik tavrlarndan iyidir.

Ey allah n makbul kullar ! Ey vatan dalarnn emsalsiz ziyneti erefli muhafzlar! Bu vatan sizindir , sizin olacaktr...

arlar lecektir, petrolarnz, ve katerinalarnz gibi nikola da gzleri arkasnda gidecektir... Fakat kafkasya mutlaka kurtulacak hr ve mesut olacaktr. Allah , hak ve vatan urunda arpanlara yardmc olsun...

lm sevgili gibi kucaklayan ve ehitlie susayan insanlara, esaret teklif etmek ok bo ve glntr...

Dmana kar diri kedi , lm aslandan iyidir.

Vatann kurtuluu ve istiklal yolunda cehd ve cenk gereklidir.

Hrriyetimiz, zulm ve kahrn dkt kanlarla kazanlacaktr.

Bizden torunlarmza kalacak en byk miras, hrriyet urunda savamak , hakk yayma urunda can vermek olacaktr. Torunlarmz hrriyet ve istiklal uruna yaplan savalarn kuyruu deil , ba olmaldr.

Savamz, arlarn , ruhani reislerin ve ekyalarn milletimizden gaspettikleri haklarn iade iin sonuna kadar devam edecektir...Mslmanlk esasna gre kurulan idare tekilat ile diktatrlk badaamaz.

Ben mslmanm, mslman olanlar kendilerini esarete almak isteyen zorba rejimlerle arpmak mecburiyetindedir.

Maddi silahlar yalnz bana hibir ie yaramazlar...

Mslmanl ve vatannz kurtarmak istiyorsanz bir tek yolu vardr. Dmanlarnzn ellerindeki ldrc silahlar aleyhinizde kullanmasna izin vermeyiniz.

Mslmanlar zulme dayanan bir devletin esiri olamaz. Zulm sistemi ile tekilatlanan arlk rusya s ya zulmden vazgemeli ya ba emeli yada ortadan kalkmaldr.

ar byk grenler allah a irk koan kafirlerden farkszdr.

Bir naibe gnl balarken onda keramet aramaynz. Sadece eriata sayg beslediini ve hak yolunda yrdn grmek yeterlidir.

Kafkasyallar! Senelerden beri gslemeye altmz en vahim an gelip atmtr. Yapabileceimiz tek i dmanla faslasz ve amansz arpmaktr. Bugne kadar harp etmek eref ve vatan borcu idi. Fakat bugn hepimizin stne farz olmutur. Kafkasyann hrriyeti iin son kurununa son klcna ve salam kalan son bilee kadar dmeyen kafirdir. Kfrn ve hyanetin cezas merhametsizce ve derhal lmdr....

lm bizi allah'mza kavuturan en ulvi hadisedir. Dnyaya geldik o nun eserlerini grdk , o nun emirlerindeki isabete inandk, o nun eserlerine gnlmzden vurulduk. imdide sevine sevine o na kavumay zlemeliyiz. lm kafirler iin bir azap bir straptr. Mslmanlar iin bir srur ve sadet olmaldr.

ehitlerin ruhlar yeil ku kanatlar iinde allah a kavuur.

Vatannz iin ldrnz ehit olunuz.

Milletim, siz allah a kar ok gnahlarla sulusunuz. Siz dini lme mahkum ediyorsunuz. Namazlarnz orularnz nafiledir. Dualarnz allah ile bir istihzadr. Ibadetleriniz o'nu oyalamak arzusundan baka bir ey deildir. Evet , namaz kln, oru tutun, fakat unutmaynz ki en byk ibadet gazavattr. Ruslar topraklarmz iniyorlar , ben size ancak kurtuluun savata olduunu sylyorum. Ruslara lm!!!

Bundan sonra onlarn mukadderat izilmitir, onlar yok edeceiz, hi bir kimseye msamaha etmeyeceiz. Btn kafkasya nn rmaklar glleri ancak onlarn kanlar ile boyand zaman kurtulmu olacaz.

Ey dastan ve eenistan milletleri ! Dinleyiniz beni... Ben sizleri para ve menfaat iin bu savalara srklemedim. Bu allah n emridir. Topramz hrriyetimize kavuturmak lkmzdr. Bu emre itaat ediniz. Hi birimiz kamasn knna sokmasn . Parolamz lnceye kadar sava olmaldr.

Gnllerden kibiri karmak yce dalar ine ile kazmaktan daha zordur.

Ancak, allah yolunda kan dknz vatann hrriyetine saadetine refahna ve servetine gz dikenlere , el uzatanlara aman vermeyiniz. Sizi koduklar ve geri srdkleri bir tek kar yurt topran dman elinde brakmaynz. Onlar daima geldikleri yere srnz. Adam ldrmek ve allah n binasn ykmak fena bireydir. Fakat vatan urunda lmek ve ldrmek allah n takdis ettii ulu bir vazifedir.

Faydasz ilimden allah a snrm.

Allah n sana verdii nimetlerle gnah ve ktlk yolunda kuvvet kazandrmamalsn.

Hereyin bir hizmet edicisi vardr. Dinin hizmet edicisi de edep ve vatan grevidir.

Hayrn kmelendii evin anahtar tevazu , errin kmelendii evin anahtar ise gururdur.

Yksekteyken klmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.

Nefsini ba tac eden , dinini hor grr.

Dnyada menfaat iin sevgi gsterisinde bulunan insanlar kadar ala yoktur.

Hakk kabul ve ilan etmek islami yaayn esasn tekil eder.

Mslman idareler ilerini ura ile grrler.

Insanlarn en yksei , ve en asili allah tan en ok korkandr.

Arkadan affet... Affettiini hatrlatma ve hatrlama.

Allah kuvvetlilerin baaramadn bir zayfa baartmaya kadirdir.

Kamil kimse vatannda her hangi bir ey kprdar veya doarsa bundan haberdar olmaldr.

Allah a giden yollar gkteki yldz saysndan fazladr. Biz o yollardan birini aryoruz.

Allah byktr. Yardmn vatan ve kendi urunda sava edenlerden esirgemez.

Mmin sendelerse allah o na destek olur.

Allah dilediini imanszlk karanlnda boar. Fakat sevdii kulunu hidayete ve aydnla kavuturur.

Allah la ak ve gizli muameleniz edep zerine olsun.

Kl kadar bile olsa k grdn yere git.

Allah tan kullarna er erimez.

Kamil kii yrmeye nasl balarsa yle bitirir.


alntdr

Sponsorlu Balantlar'


Bana da yazklar olsun
O kadar iyi biliyorum ki
imdi arsan...
Yine geleceim!..

Ceyhun Ylmaz***


'
- eyh AML (mam AML) Kimdir?
Sayfa: [1] |   Yukar git
  Yantla  
 
Gitmek istediiniz yer:  

+ Hzl Cevap
Hzl cevap' kullanarak hemen mesaj gnderebilirsin. Glmseme ve kod kullanabilirsiniz.Hosting Hizmetleri