Sayfa: [1] 2 |   Aa git
  Yantla  
Konu: Windows bios ayar - Anlatml Bios ayarlar  (Okunma Says 56965 defa)
Arslan
Webmaster
*

tibar : 48404
Offline

Mesaj Says: 11,540


A« : ubat 28, 2010, 02:24:55 S »
Quote

Sponsorlu Balantlar


Basic Input Output System (Temel Giri k Sistemi) veya dier adyla BIOS anakartnzn zerinde bulunan kk bir EEPROM bellek zerinde bulunur. Bir eit sadece okunabilir bellek trdr fakat doru ayarlar ve aralar kullanldnda zerinde deiiklik yaplabilir. Bilgisayar alrken anakarta takl olan ilemci ilk i olarak BIOS zerinde bulunana yazlm altrr.

Eer sisteminiz alrken ok yavalyorsa, Windows aklyorsa veya baz donanmlar sorun karyorsa bunlarn nedeni byk ihtimalle yanl yaplm BIOS ayarlardr. Bu yazda bilgisayarnzn daha hzl ve daha iyi almas iin ayar kutusunu nasl oynayabileceinizi anlatacaz.

"Temel Bilgiler" bal altnda BIOS hakknda gerekli olan temel bilgileri vereceiz. Burada BIOS'un ne olduunu, ona nasl eriebileceinizi ve ayarlar arasnda gvenli bir ekilde nasl gezinebileceinizi reneceksiniz. "nemli Ayarlar" balnda her kullancnn bilmesi gereken baz nemli BIOS seenekleri hakknda bilgi vermeye alacaz. Deneyimli kullanclar isterlerse, gizli seeneklerin ve bunlarn nasl etkinletirilecei, baz dar boazlarn nasl giderilebilecei ve sisteme yk olan fazlklarn nasl temizlenebilecei gibi bilgilerin bulunduu, "BIOS nce Ayar" blmne atlayabilirler

Temel Bilgiler


lemci tarafndan ilk altrlan yazlm olarak BIOS, ilemciyi anakart zerinde bulunan dier temel bileenlerle tantrr ve BIOS kodunun ii bittiinde ilemcinin hangi yazlm altracan syler. Temel bir kural olarak BIOS, al aygt (bu aygt disket, CD-ROM, DVD veya sabit disk olabilir) zerindeki al blmne (boot sector) eriir. Al blm zerinde bulunan bir eit al yneticisi alr ve bilgisayarn temel iletim sistemini (Windows veya Linux gibi) yklemeye balar.

Al ilemi bittikten sonra BIOS'un gndelik ilerinin bittiini sylemek yanl olur. Bir bilgisayar zerindeki donanmlara eriilmesi ilemlerinin ou iletim sisteminin BIOS'a erimesiyle balar, daha sonra BIOS iletim sistemi yerine hedef donanma ular.

1. BIOS Srmleri

Her anakart, zerinde bulunan bileenleri dzgn altrabilmesi iin kendine has bir BIOS'a sahiptir. BIOS yazlmlarnn en ok kullanlan temeli iki farkl biime sahip olan Phoenix Awar BIOS'a dayanr. Bunun dnda American Megatrends Inc. (AMI) BIOS'u kullanan bilgisayarlar grmeniz de mmkndr.

BIOS mensnn yaps ve seeneklerin adlandrlmas reticiden reticiye farkllklar gsterebilir. Hatta bir birinin devam olan iki anakartn BIOS mens arasnda da byk ya da kk farkllklar olabiliyor. Bu durum yznden btn insanlarn kulland bilgisayarlar iin kesin BIOS klavuzlar yazamyoruz. Yine de Phoenix Award BIOS zerinde aadaki aklamalara benzer seenekler bulmanz mmkn. Eer baz ayarlar bilgisayarnzn BIOS mensnde bulamyorsanz sinirlenmeyin - ilgili ilevi veya yetenei bilgisayarnzn BIOS'u desteklemiyor olabilir.

2. BIOS'a Eriim

Al srasnda BIOS, sisteminizde bulunan donanm bileenlerini denetlerken, kullanlabilir bellei sayarken ve sabit diskleri (dier depolama aygtlarn da) bulurken klavyenizde bulunan zel bir tua basarak BIOS ayar sayfasna eriebilirsiniz. Genellikle bu ilem [Del] tuuna basarak yaplr ancak [F2] gibi dier tular da olabilir. Al srasnda ekranda beliren yazlara dikkat edin: ou BIOS ekrann alt taraflarnda "" benzeri bir yazyla ayarlara nasl eriileceini gsterir. Eer btn yntemleri deneyip yine de baarl olamadysanz bilgisayarnzn veya anakartnzn kullanma klavuzuna bakabilirsiniz. Bilgisayar almaya balad anda bu tua bir ya da iki saniye basmanz yeterli olacaktr.

Her ey olmas gerektii gibi alrsa BIOS bellek miktarn saymay bitirecek ve ana BIOS mensn aacaktr. Eer beklenilen ekran gelmediyse bilgisayarnz yeniden balatp farkl bir tuu deneyebilirsiniz. rnein, pek ok tanabilir bilgisayar [F1] veya [Esc] tuunu kullanr. Bazen de [F2], [F10] veya [Alt+F1] tularn denemek gerekebilir.

Sponsorlu BalantlarA^2
- Windows bios ayar - Anlatml Bios ayarlar
Arslan
Webmaster
*

tibar : 48404
Offline

Mesaj Says: 11,540


A« Yantla #1 : ubat 28, 2010, 02:25:35 S »
Quote


3. BIOS Ayarlarn Deitirmek

               
BIOS yazlm: Seenekler arasnda dolamak iin ok tularn kullann, istediiniz menye girmek iin Giri (Enter) tuuna basn (Ekran Grnts A)

BIOS mensndeki bir seenee ulamak iin ok tularyla ekran grnts A'da olduu gibi istediiniz bal seili hale getirin. Giri (Enter) tuuna bastnzda bir alt men veya ekran grnts B'de olduu gibi seenekler listesi karnza gelir. Setiiniz ayarla ilgili seimi deitirmek iin art
 • veya eksi [-] tularn kullanabilirsiniz, [Page Up] ve [Page Down] tular da ayn ii greceklerdir. Ana men ekranndan alt menlere eriebilmek iin bu yntemi kullanabilirsiniz, baz alt menlerin de altnda kendilerine ait alt menler olabilir, istediinizi ayara ulamak iin gittii yere kadar gitmelisiniz

Alt Menleri amak: Pek ok seenek
 • veya [-] tularna baslarak deitirilebilir. Baz ayarlarda ise resimde grld zere men iinde gezinerek seenekler arasnda seim yapmak gerekebilir. Ekran grnts B.[/color]

  Ksa bir aklama yazarsak tipik bir BIOS yazlm aadaki menleri ierir:

  * "Main" veya "Standard CMOS Setup" mensnden tarih, saat ve sabit disk ayarlarna ulaabilirsiniz.

  * "BIOS Features Setup" mensnden her eitten genel seeneklere ulaabilirsiniz.

  * "Integrated Peripherals" mensnden arayzlere ve yardmc sistem ilevleriyle ilgili ayarlara ulaabilirsiniz.

  * "Power Management Setup" mensnden enerji tasarrufu ve g ynetimi ilevlerine ulaabilirsiniz.

  * "PnP/PCI Configurations" mensnden hangi kesmelerin (IRQ) hangi PCI genileme kartlarna ayrlacan seebilirsiniz. Eer bu seenekleri veya benzerlerini yukarda anlatld gibi ana mende bulamadysanz "Advanced" mens altnda bulma ansnz yksektir.

  * "Hardware Monitor" mens alglayclardan gelen ilemci scakl veya fan hzlar gibi deerleri gsterir. Bu deerler genellikle ilemci soutucusu ve sistem fan iindir ama baz durumlarda g kaynann fan veya dier fanlarla ilgili bilgi de ierebilir.

  * "Load Setup Defaults" seenei btn ayarlar fabrika ayarlarna geri dndrr ve yaptnz btn deiiklikleri siler. Yanl ayarlar yaptnzda ve sistem bu yzden kilitlenmeler yaadnda bu ayar ok ie yarayabilir.
4. BIOS Oturumunu Kapatmak

BIOS yazlmyla iiniz bittiinde [F10] tuuna basarak veya ana menden "Save & Exit Setup" seeneine gelerek kapatma ekrann aabilirsiniz. Baz durumlarda nce "Exit" seeneini sonradan "Exit & Save Changes" alt seeneini semeniz gerekebilir. Daha sonra [Y] veya [N] tularndan birine basarak ayarlar kaydedip kabilirsiniz veya seiminizi iptal edebilirsiniz.
nemli Ayarlar


Birazdan anlatacaklarmz, bilgisayarnzn al aygt sralamasn nasl deitireceinizi, bilgisayarnz fare zerinden veya klavyeden bir tua basarak nasl aabileceinizi, USB 2.0 desteini nasl etkinletirebileceinizi ve fanlarda bir sorun olduunda sistemin nasl davranaca gibi ok eitli temel BIOS ayarlarn ieriyor.A^2
Arslan
Webmaster
*

tibar : 48404
Offline

Mesaj Says: 11,540


A« Yantla #2 : ubat 28, 2010, 02:26:43 S »
Quote


5. Al Aygt nceliini Belirlemek

                                                         
Alta disket srcsn atlamak: Ekran grnts C'de gsterildii gibi sabit diski birinci al aygt olarak ayarlayn

Pek ok bilgisayar sistemi balatrken nce disket srcsn tarar. Bu durum deerli zamannzn kaybolmasna ve olas al blm (boot sector) virs sorunlarna neden olur. Ayrca kabul edelim ki gnmzde disket src kullanarak sistemi balatmak son derece zor karlalan bir durum. BIOS'a sistem alrken disket srcye bakarak zaman kaybetmemesini sylemek al srecini ksaltr.

BIOS yazlm, al aygtlarn ve hangi sralamaya gre hareket edileceini belirleyebilmenizi salar. Aadaki ayar al srasnda sistemin disket srcye bakmamasn salayarak hem sreci biraz hzlandrr hem de gvenlii biraz olsun arttrr.

te yapmanz gereken ayarlar: ncelikle "Advanced BIOS Features, Boot Sequence" seeneine gidin ve "1st Boot Device" ayarn ekran grnts C'de grld gibi disket srcden sabit diske getirin, sabit disk "HDD-0" olarak adlandrlabilir. Bu ayar bilgisayarn alrken saa sola sapmadan dorudan sabit diskin al blmne bakmasn salar.

Bu deiiklikle birlikte bilgisayar iletim sistemini ncelikle disket srcsnde aramaz fakat hala sisteminize bir disket srcs takl olup olmadn denetler, bu da zaman kaybna neden olur. Bu denetimi nlemek iin "Boot Up Floppy Seek" seeneini geersiz "Disabled" hale getirmeniz gerekir

6. Bilgisayarn Aln Hzlandrn


Bu ayarn kt yan bilgisayarnz her alta yani sabit disk veya dier depolama aygtlar takld m diye inceleme yapmaz. Bylece sistem al hzlanm olur.

Eer sisteminize sklkla sabit disk gibi bileenler eklemiyorsanz her bir src arama zamann sfra getirin. "Main" men altnda "Timeout" seeneini "0" olarak ayarlaynA^2
Arslan
Webmaster
*

tibar : 48404
Offline

Mesaj Says: 11,540


A« Yantla #3 : ubat 28, 2010, 02:27:20 S »
Quote


7. USB 2.0 Desteini Etkinletirin

USB: Hizmet Paketi 2 ykl Windows XP kullanclar "USB 2.0 Controller" seeneini ekran grnts E'de grld gibi etkin hale getirebilirler

Pek ok anakartta "USB Controller" seenei sadece USB 1.1 etkin olacak ekilde ayarlanmtr. Bu durumun temel nedeni Windows XP'nin kendisidir, eski srm Hizmet Paketleri (Service Pack) USB 2.0 destei sunmazlar. Aadaki BIOS ayar bu destei aabilmenize olanak salar.

Bunu yapmak iin ilgili seenei "Enabled" veya "V1.1+V2.0" eklinde ayarlamanz gerekir. Bu seenei kullanmak iin Windows XP'nize en azndan Hizmet Paketi 1'in kurulmu olmas gerekir.

8. USB Aygtlarla lgili Sorunlar zmek

Baz bellek ubuklar, fla srcler, bellek ubuu ilevi olan *** alclar ve USB sabit diskler elektrii USB araclyla alrlar. Eer yeterli g verilemezse alet almayabilir. Bu yzden USB arayznn takl olan aygtlara yeterli miktarda g salayabildiinden emin olmalsnz.

BIOS ayarlar arasnda "USB 2.0 HS Reference Voltage" isminde bir seenek olup olmadna bakn. Eer byle bir ayar varsa karsndaki senei "Low" veya "Medium" yerine "High" veya "Maximum" olarak deitirin.

9. Elektrik Kesintilerinden Sonra Bilgisayar Ne Yapsn?

"Power Management" mens altnda elektrik kesintilerinden sonra bilgisayarn nasl bir tepki vereceini ayarlayan bir seenek vardr. "AC Power Loss Restart" veya "Restore on AC Power Loss" seenekleri sayesinde elektrik kesilmesi gibi beklenmeyen bir nedenle sistem kapandnda bilgisayarn ne yapacan belirleyebiliyorsunuz. "Previous State" veya "Last State" seenei bilgisayar elektik kesilmeden nceki konumuna geri getirir. Yani sistem aksa tekrar alr kapalysa kapal kalr.A^2
Arslan
Webmaster
*

tibar : 48404
Offline

Mesaj Says: 11,540


A« Yantla #4 : ubat 28, 2010, 02:28:43 S »
Quote


10. Sisteminizin Salk Durumu

BIOS, bilgisayarnzn ilevsel sal hakknda bilgiler ve eitli ayarlar sunabilir. Bu aralar sayesinde, ilemci, fanlar, g kayna ve sabit diskler gibi hayati sistem bileenlerini gerek zamanl olarak izleyebilirsiniz. rnein, ilemci scakl alarm sayesinde sisteminizin fazla snmasn engelleyebilir hatta gerekirse acil durum kapatma ilemini gerekletirmesini salayabilirsiniz.

"Health" veya "H/W Control" menlerinden sisteminizdeki bileenlere giden voltaj ve bu bileenlerin scaklklarn takip edebilirsiniz. ou BIOS en azndan ilemci ve kasa scaklklarn gsterirken dierleri sabit diskler ve anakartlarla ilgili daha ayrntl bilgiler sunabilir. Ayn ekilde ilemci ve sistem fanna dn hzn da bu menden grebilirsiniz.

11. Fan Sorunlaryla Mcadele

Eer bilgisayarnz almyorsa bunun nedenlerinden birisi ilemci fannn ok yava dnmesi veya hi dnmemesi olabilir. Bu durum zellikle scaklk denetimli soutucularda okunan scaklk deerleri ok dkse olabiliyor ve byle bir durumla karlaan BIOS fanlarla ilgili bir sorun olduunu dnyor. Bu yzden imdi anlatacamz BIOS numaras iinize yarayabilir.

"CPU Fan Failure Warning" isimli seenei "Disabled" olarak ayarlayn. Bu ilevi etkisiz hale getirdiiniz bilgisayarnz yava alan bir fan olsa da alacaktr. Tabi ki bu ayarn varsaylan deeri "Enabled" (etkin) olduundan sistemi yeni kurduysanz BIOS'a eriemeyebilirsiniz. Eer byle bir durumla karlarsanz geici olarak her zaman sabit hzda dnen eski tip bir ilemci soutucusunu takp BIOS'tan az nce belirttiimiz ayar yapabilirsiniz.

12. Sistem kmelerini nlemek

Artk ou sabit disk srcnn bozulacan nceden alglayabilen sistemlerle donatlm olarak geliyor ve bunu BIOS ekrannda size iletiyor. Bu zellie "Self Monitoring And Reporting Technology" (SMART) ad veriliyor. BIOS'ta bulunan "HDD SMART Capability" zelliini etkin hale getirdiinizde sistem, Norton System Works veya ok tannan bedava bir yazlm olan SpeedFan gibi yazlmlara uyar iletisi gnderebiliyor. Bu yazlmda depolama aygtnzn durumuna gre size bilgi veriyor, bylece olas arzalar nceden haber alarak gerekli yedekleme ilemlerini yapabiliyorsunuzA^2
Arslan
Webmaster
*

tibar : 48404
Offline

Mesaj Says: 11,540


A« Yantla #5 : ubat 28, 2010, 02:29:00 S »
Quote


13. Eski Tarayc Ve Yazclar Kullanmak

                                                         
                                  Paralel Giri: "ECP+EPP" en hzl paralel haberleme eklidir (Ekran Grnts F)

Bilgisayarnzn paralel arayz normalde tek ynl iletiime izin vermek zere ayarlanmtr. Bu seenek neredeyse btn aygtlar iin alr fakat veri aktarm hzn dktr (100 kbps). imdi anlatacamz ayar uygulayarak paralel giriinizin veri aktarm hzn 1 Mbps deerine karabilirsiniz.

Yapmanz gereken "ECP" (Extended Capability Port) veya "EPP" (Enhanced Parallel Port) zelliklerinden birini etkin hale getirmek. ou BIOS yazlmnda her iki zellii tek bir seenek halinde grebilirsiniz "ECP/EPP".

Uyar: Eer bir yazc ve tarayc ayn paralel girii paylayorsa Ekran Grnts F'de grlen aygt akmas veya sorunuyla karlaabilirsiniz. Eer yksek veri aktarm hzn korumak istiyorsanz sisteminize PCI genileme yuvasna taklan fazladan bir paralel giri eklemeyi dnebilirsiniz veya aygtlardan birisini baka bir haberleme arayzne aktarabilirsiniz. rnein USB'yi paralele dntren bir eviriciyle her iki aygt ayn anda kullanabilirsiniz.

BIOS nce Ayar

Bu blmde hrsl kullanclar, sistem aln nasl en hzl ekilde yapabileceklerini, ekran kartlarn nasl hzlandrabileceklerini, ilemcilerinin gcn nasl son noktaya kadar kullanabileceklerini, yongaseti ayarlar zerinde nasl oynayabileceklerini ve belleklerinden en iyi baarm nasl elde edebileceklerini renebilirler.

14. Al Srasnda Power-on Self-Test (POST) Sonularn Gster

Bilgisayarnz alrken, ne olup bittiini grmek yerine genellikle reticinin renkli logosunu grrsnz. irin resimler grmek yerine bilgisayarnzn alrken yapt testlerin sonucunu grebilirsiniz (veya grmelisiniz).

te bunu yapmann yolu. "Advanced BIOS Features" mensnn altnda bulunan "Full Screen LOGO Display" seeneini "Disabled" olarak ayarlayn. Bu ayardan sonra sisteminiz alrken yapt btn snamalarn sonularn ekranda gsterecektir.

15. Bilgisayarnz ki Kat Hzl An

Bu ayar sayesinde bilgisayarnzn alrken eitli bileenleri incelemesini atlatabilirsiniz. rnein, takl olan bellek miktarna kere yerine sadece bir kere baklr; bylece bilgisayarnz neredeyse iki kat daha hzl alabilir. "Advanced" veya "Advanced BIOS Features" mensnden "Quick Power On Self Test" veya "Quick Boot" seeneini "Enabled" olarak ayarlayn.

Uyar: Bu ayar yaptktan sonra donanm sorunlaryla karlarsanz BIOS ekranna geri dnp ayn seenei "Disabled" olarak ayarlayarak sorunun tam olarak nereden kaynaklandn bulabilirsiniz.
16. Doru Ekran Kartyla Balamak


Bilgisayar her aldnda BIOS hangi ekran kartn kullanacan anlamaya alr ancak buna gerek yok nk siz zaten biliyorsunuz!

"Init Display First" men seeneine gelin veya bu seenek BIOS tipine gre "Primary VGA BIOS" ya da "VGA Boot From" eklinde de olabilir. AGP ekran kart kullanyorsanz "AGP" seeneini ayarlayn. Eer sisteminiz yeniyse ve PCI Express arayzne sahipse AGP yerine burada "PEG Port/Graphic Adapter Priority" gibi bir seenek gryor olmalsnz.

17. Modas Gemi Ekran Kart Ayarlarn ptal Edin

BIOS Cacheable: Bu seenek baarm sadece MS-DOS alrken arttrr (Ekran Grnts G).

"Video RAM Cachable" ve "Video BIOS Cachable" gibi ayarlar sadece eski tip DOS kullanan sistemlerde baarm arttrr, Windows'la hi bir ilgileri yoktur. O zaman neden ii kartralm ki?

Bu ayarlarn her ikisini de "Disabled" olarak ayarlayn. Bu ayarlar yaparken karnza "VGA Palette Snoop" gibi bir seenek gelirse onu da etkisiz hale getirin. Ayn ekilde "System BIOS Cacheable" seeneini de gvenle iptal edebilirsiniz (Ekran Grnts G) - artk her hangi bir baarm art salamad gibi baz durumlarda sistemin kararlln da bozabiliyor

18. Doku Belleini Kurun

"Graphics Aperture Size" seenei ("AGP Aperture Size" eklinde de olabilir) temelde AGP ekran kartlarnn dokular yaratmlarken bellei daha verimli kullanabilmeleri iin tasarlanmt. Gnmzde ou ekran kartnn 128 MB hatta 256 MB tmleik bellekleri olduunu dnrsek bu seenein de modasnn getiini aka grebiliriz. Ayrca artk grnt bellekleri normal sistem belleklerinden daha hzl alyorlar. Eskiden ska duyulan, "Graphics Aperture Size" seeneini sistem belleinizin yars olacak ekilde ayarlayn kural gemite kald bunun yerine doku belleini uygun bir deerde tutmak daha mantkl.

Bu seenei "128" veya "64" olarak ayarlayn.

19. Saat Hz Ayarlarn Deitirin

Bu ayar yaptnz zaman FSB hzartmas yaparken AGP ekran kartlarnn yaad sorunlardan kurtulabilirsiniz.

"AGPCLK/CPUCLK" ("AGP Clock" eklinde de olabilir) ayar reticisi tarafndan hzartma imkan sunulan anakartlarda bulunur. Eer byle bir seenek varsa "Fix" olarak ayarlayn. Bylece FSB hzn arttrrken ayn zamanda AGP hzn da arttrmam oluyorsunuz. "1/1" seenei ekran kartnzn FSB ile ayn hzda alacan gsterir. Bu ayar "2/3" yaparsanz AGP saat hzn FSB saat hznn 2/3 olarak ayarlarsnz yani FSB 100 MHz alyorsa AGP 66 MHz olarak alr.A^2
Sayfa: [1] 2 |   Yukar git
  Yantla  
 
Gitmek istediiniz yer:  

+ Hzl Cevap
Hzl cevap' kullanarak hemen mesaj gnderebilirsin. Glmseme ve kod kullanabilirsiniz.Hosting Hizmetleri