Yeni Anayasa Maddeleri 2012 & 2013
Sayfa: [1] |   Aa git
  Yantla  
Konu: Yeni Anayasa Maddeleri 2012 & 2013  (Okunma Says 2229 defa)
Arslan
Webmaster
*

tibar : 48404
Offline

Mesaj Says: 11,541


A« : Temmuz 08, 2012, 10:51:54 S »
Quote

Sponsorlu Balantlar


Deien anayasa maddeleri (yeni anayasa maddeleri 2012)

Uzlama Komisyonu 15 Temmuz’a kadar yeni anayasa yazmna aralksz devam edecek. u ana kadar 17 maddenin yazm tamamland. 6 maddenin yazm ise ertelendi.
te yeni maddeler;

MADDE -1- nsan Onur ve Hrriyeti

nsan onur ve haysiyeti dokunulmazdr. nsan onur ve haysiyeti insan haklarnn ve anayasal dzenin temelidir. Devlet, insan onur ve haysiyeti ile insann maddi ve manevi varln gelitirme hakkna sayg duyar, bu deerleri korur ve nndeki tm engelleri kaldrr. Temel hak ve zgrlkler bir btndr ve birbirini tamamlar.

MADDE -2- TEMEL HAKLAR 

Herkes kiiliine bal dokunulmaz, devredilmez, vazgeilmez temel hak ve zgrlklere sahiptir. Temel hak ve zgrlkler bir btndr ve birbirini tamamlar. Herkes hayat hakkna sahiptir. Herkes hayat hakkna sahiptir.

MADDE -3- Hayat Hakk

Herkes hayat hakkna sahiptir. Meru mdafaa ve sula mcadele esnasnda kanunun cevaz verdii hallerde, hayat hakkn ortadan kaldracak ya da tehlikeye drecek lde g kullanmnn kesinlikle gerekli olduu durumlar istisnadr.

MADDE -4- Vucut Btnl Hakk

Herkes, maddi ve manevi varln koruma, gelitirme ve buna sayg gsterilmesini isteme hakkna sahiptir. Tbbi zorunluluklar ya da kiinin aydnlatlarak rzas alnmak artyla kanunda aka belirtilen haller dnda, deneyler dahil, kiinin vcut btnlne dokunulamaz.

MADDE -5- kence Yasa

kence, insanlk d ve aalayc muamele yasaktr. Hrriyetlerin kstlanmas ve cezalarn infaz halleri dahil olmak zere kimseye insan onur ve haysiyetiyle badamayan bir ceza verilemez.

MADDE -6- Angarya Yasa

Hikimse zorla altrlamaz. nsan ticareti ve angarya yasaktr.

MADDE -7- Kii Hrriyeti

Herkes kii hrriyeti ve gvenliine sahiptir. Mahkemelerce verilmi hrriyeti balayc cezalarn ve gvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi, yakalama ve tutuklama kararlarnn yerine getirilmesi, kiinin kendisinin veya bakalarnn hak ve hrriyetlerinin korunmas amacyla verilmi kararnn veya kanunda ngrlen idari tedbirlerin yerine getirilmesi, usulne aykr ekilde lkeye giren veya hakknda snr d etme ya da iade karar verilen kiinin yakalanmas,halleri dnda kimse kii hrriyetinden mahrum braklamaz. Yakalama ve tutuklama, hakim kararyla olur.

MADDE -8- zel Hayatn Gizlilii

zel hayatn ve aile hayatnn gizliliine dokunulamaz. Herkes zel hayatna ve aile hayatna sayg gsterilmesi ve korunmasn isteme hakkna sahiptir. Milli gvenliin, kamu dzeninin, genel saln, genel ahlakn veya bakalarnn hak ve hrriyetlerinin korunmas ve makul phenin varl halinde su ilenmesinin nlenmesi amacyla usulne gre verilmi hakim karar olmadka; ayrca adli soruturma gereklerine bal olarak gecikmesinde saknca bulunan hallerde kanunla yetkili klnm mercinin yazl emri bulunmadka kimsenin st, zel katlar ve hibir eyas aranmaz, bunlara el konulamaz.

MADDE -9- Kiisel Verilerin Korunmas

Kiisel bilgi ve verilerin gizlilii esastr. Herkes, kiisel bilgi ve verilerin korunmasn isteme hakkna sahiptir. Bu hak; kiisel bilgi ve veriler konusunda bilgilendirilme, bunlara erime, bunlarn dzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amalar dorultusunda kullanlp kullanlmadn renmeyi de kapsar. Kiisel bilgi ve veriler, ancak kiinin ak rzasna veya kanunla ngrlen meru bir sebebe dayal olarak ayrmcla yol amayacak ekilde toplanabilir. Hikimsenin konutuna ve kamuya ak olmayan zel iyerine dokunulamaz. Herkes, konutuna ve iyerine ynelik hukuk d mdahale ve saldrlara kar korunmay talep etme hakkna sahiptir.

MADDE -10- Konut Dokunulmazl

Haberlemenin gizlilii ve dokunulmazl esastr. Milli gvenliin, kamu dzeninin, genel ahlakn veya bakalarnn hak ve hrriyetlerinin korunmas veya su ilenmesinin nlenmesi amacyla usulne gre verilmi hakim karar olmadka kanunla yetkili klnm mercinin emri bulunmadka haberleme engellenemez gizliliine dokunulamaz.

MADDE -11- Seyahat Hrriyeti

Herkes yerleme ve seyahat zgrlne sahiptir. Yerleme hrriyeti, salkl ve dzenli kentlemeyi gerekletirmek, evreyi ve kltrel varlklar korumak, seyahat hrriyeti ise genel saln korunmas ve su soruturmas veya kovuturmas sebepleriyle snrlanabilir. Vatanda snr d edilemez ve yurda girme hakknda mahrum braklamaz. Yyurtdna kma hrriyeti ancak su soruturmas sebebiyle hakim kararna bal olarak snrlanabilir.

MADDE -12- Bilim ve Sanat zgrl

Herkes bilim ve sanat serbeste renme ve retme, aklama, icra etme, yayma ve bu alanlarda her trl aratrma hak ve zgrlne sahiptir. Devlet bu hak ve hrriyetin nndeki engelleri kaldrmakla ykmldr.

Asker ve Polise dernek hakk

MADDE -13- Mlkiyet Hakk

Herkes, mlkiyet ve miras haklarna sahiptir. Miras hakk, kamu yarar; mlkiyet hakk ise kamu yarar ve yabanclar iin milli gvenlik sebepleriyle snrlanabilir.

MADDE -14- Szleme Hrriyeti

Herkes diledii alanda alma ve szleme zgrlne sahiptir. zel teebbs kurmak serbesttir. Bu zgrlkler, kamu yarar, genel salk ve bakalarnn hak ve zgrlklerinin korunmas sebebiyle snrlanabilir.

MADDE -15- Dernek Hrriyeti

Herkes nceden izin almakszn dernek kurma, dernee ye olma ve yelikten ayrlma hakkna sahiptir. Kanunda belirtlen hallerde Dernek kurma zgrl kapatlabilir veya faaliyetten alkonabilir. Birinci fkra hkm, Trk Silahl Kuvvetleri ve genel kolluk mensuplarnn, grevlerinin niteliklerinin zorunlu kld hallerde snrl olmak zere hakim ve s ile devlet memurlarna snrlar getirilmesine engel deildir.

MADDE -16- Toplant ve Gsteriler

Herkes nceden izin almakszn silah ve saldr olmama kouluyla toplant ve gsteri dzenleme ve bunlara katlma hakkna sahiptir. Kanunla belirtilen hallerde snrlanabilir.

MADDE -17- Adil Yarg Hakk

Herkes meru vasta ve yollardan faydalanmak suretiyle hakkn arama, yargya erime ve yarg mercileri nnde davac veya daval olarak iddia ve savunma hakkna sahiptir.

Sponsorlu BalantlarA^2
- Yeni Anayasa Maddeleri 2012 & 2013
Sayfa: [1] |   Yukar git
  Yantla  
 
Gitmek istediiniz yer:  

+ Hzl Cevap
Hzl cevap' kullanarak hemen mesaj gnderebilirsin. Glmseme ve kod kullanabilirsiniz.Hosting Hizmetleri